Bersama banteras penyeludupan

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 22 JAN – Sempena memperingati Sambutan Hari Kastam Antarabangsa 26 Januari ini yang membawa tema ‘Mendukung Pemulihan, Pembaharuan dan Ketidaklenturan bagi Rangkaian Bekalan Yang Mapan’, khatib hari ini menyeru masyarakat agar sama-sama berganding bahu dan membantu kerajaan membanteras aktiviti penyeludupan barangan yang ditegah seperti minuman keras dan rokok serta daging yang diragui kehalalan dan sebagainya.

Khutbah Jumaat yang bertajuk ‘Membanteras Penyeludupan Rentas Sempadan’ itu menekankan tanggungjawab Jabatan Kastam dan Eksais Diraja (JKED) sebagai antara agensi keselamatan kerajaan yang diamanahkan untuk membanteras dan mencegah daripada berlakunya jenayah dan isu penyeludupan di negara ini.

Semasa khutbah, khatib berkata, sebagai sebuah negara berpaksikan Melayu Islam Beraja (MIB), kita bersyukur ke hadrat Allah kerana di bumi Darussalam ini, kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menguatkuasakan beberapa peraturan dan undang-undang mengenai minuman keras (arak).

Namun, katanya, walaupun peraturan dan undang-undang itu telah berkuat kuasa tapi masih terdapat pihak yang menjualnya secara sembunyi-sembunyi dengan membawa masuk minuman keras itu ke negara ini dengan cara menyeludupnya secara haram.

Perbuatan menyeludup rentas sempadan bukan saja disebabkan untuk mengelak daripada membayar cukai kastam, tegas khatib, tapi juga mengelak daripada mendapatkan permit dan kebenaran membawa masuk barang terkawal tersebut.

Selain itu, penyeludupan juga berlaku ke atas barang bersubsidi kerajaan, tegas khatib.
Maka, sebagai rakyat dan penduduk di negara ini hendaklah sentiasa memanfaatkan pemberian subsidi kerajaan yang diberikan kerana ia bertujuan membantu meringankan beban rakyat negara ini.

Aktiviti penyeludupan membawa banyak kesan buruk dan mengakibatkan kerugian kepada negara, tekan khatib lagi, dan ini antaranya merugikan pada negara, antaranya ia merugikan pendapatan negara melalui kutipan hasil cukai.

Khatib menjelaskan antara tugas dan tanggungjawab JKED dalam menjaga keamanan dan kemakmuran negara adalah dengan mengawal sempadan di pos-pos keluar dan memantau kemasukan barangan ke negara ini melalui udara, air dan juga darat.

Pengawalan itu bertujuan memastikan barang yang dibawa masuk atau keluar dari negara ini selamat dan mempunyai permit yang mana ini adalah untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat terutama dari aspek barang tegahan dan sekatan.

Selain menggalakkan berlakunya aktiviti jenayah yang memberi kesan negatif kepada industri dalam negara di mana peniaga yang jujur akan membayar cukai tapi penyeludup sewenang-wenangnya meraih keuntungan tanpa membayar sebarang cukai.

Sehubungan itu, khatib menasihatkan orang ramai untuk melaporkan kepada JKED jika mempunyai sebarang maklumat mengenai aktiviti penyeludupan kerana jika masalah itu tidak dibendung atau tidak ada kesedaran sivik dalam masyarakat, kegiatan itu akan mendatangkan kesan dan impak negatif pada kemakmuran, keselamatan dan kestabilan ekonomi negara.