Bersama jaga keselamatan awam

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 27 OGOS – Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi terus menekankan pentingnya menjaga keselamatan jalan raya dan peranan semua pihak untuk sama-sama mengamalkan tanggungjawab sosial dalam menjaga keselamatan diri, keluarga serta keselamatan orang awam atau pengguna semasa berada di jalan raya dan juga menjaga harta benda kerajaan di jalan raya.

(Klik di sini untuk berita lanjut)