Bersama memeduli hak dan perlindungan kanak-kanak

Oleh Nurdiyanah R.

Kanak-kanak merupakan modal insan penting kepada negara yang dapat dibangunkan kepada tahap optimum melalui penyediaan persekitaran yang selamat dan kondusif. Sehubungan itu, perlindungan terhadap kanak-kanak daripada pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi adalah satu aspek penting dan hendaklah diberi keutamaan sampai bila-bila.

Di mana pun keberadaan golongan kanak-kanak ini, merekalah merupakan generasi penerus bangsa.

Justeru, semua pihak harus menyedari dan memainkan peranan bagi memastikan kanak-kanak sentiasa dipelihara dan dilindungi daripada sebarang bentuk pengabaian, penderaan, diskriminasi dan eksploitasi yang akan menjejaskan proses pembesaran mereka.

Kanak-kanak juga mempunyai hak yang sama dengan golongan dewasa yang perlu dihormati seperti hak kepada kerahsiaan peribadi, tidak dimalukan di khalayak ramai, tidak dianiaya dan didera secara fizikal, mental dan emosi.

Menjaga mereka sebagai amanah Ilahi

Anak adalah kurnia yang diamanahkan oleh Allah SWT untuk dijaga dengan baik dan penuh kasih sayang.

Anak-anak suka meniru dan mengikut apa saja yang mereka lihat terutamanya perbuatan ibu bapa atau penjaga mereka.
Ibu bapa bertanggungjawab mencorak dan mendidik mereka dengan didikan yang baik dan sempurna.

Sesungguhnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah ibarat kain putih yang suci bersih, maka ibu bapalah yang bertanggungjawab mencorak dan mendidik mereka dengan didikan yang baik dan sempurna.

Justeru, jika anak-anak itu dicorak dan dididik dengan baik, maka baiklah jadinya dan jika sebaliknya, maka akan rosak binasalah mereka.

Daripada Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda; (Hadis Riwayat Imam Bukhari)

“Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah (suci bersih), maka kedua ibu bapanyalah yang mencorakkannya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi.”

Bersama kita beringat sesama hamba Allah, bahawa ibu bapa atau penjaga adalah bertanggungjawab menjaga amanah Allah SWT ini dengan sebaik-baiknya.

Antara tanggungjawab yang wajib dipikul oleh kedua ibu bapa atau penjaga itu ialah memastikan bahawa anak-anak mereka mendapat pendidikan yang sempurna terutamanya pendidikan agama agar mereka menjadi insan yang berpekerti dan berakhlak mulia.

Ini kerana jika jiwa anak-anak itu telah dididik dan disemai dengan ajaran agama Islam yang kuat, Insya-Allah mereka akan menjadi orang yang beriman, cinta kepada Allah SWT dan rasulNya, menjadi anak yang soleh, taat mengerjakan suruhan Allah dan menjauhi laranganNya serta berbakti kepada agama, ibu bapa, masyarakat dan negara.

Gaya didikan penentu arah masa depan

Hakikatnya, tugas mendidik anak-anak bukanlah suatu tugas yang mudah dan boleh dipandang ringan.

Ini kerana didikan ibu bapa atau penjaga pada peringkat awal adalah pintu ke arah mana jarak dan masa depan mereka lebih-lebih lagi di zaman moden yang penuh dengan pelbagai cabaran ini.

Anak-anak suka meniru dan mengikut apa saja yang mereka lihat terutamanya perbuatan ibu bapa atau penjaga mereka.

Justeru, ibu bapa selaku cermin kepada anak-anak hendaklah menunjukkan contoh teladan yang baik sama ada dalam bentuk tingkah laku mahupun tutur kata kepada anak-anak mereka.

Nasihat merupakan antara cara yang lembut dan berkesan dalam mendidik anak-anak sama ada dari segi keimanan dan akhlak.

Termasuk dalam faedah nasihat itu ialah mengenalkan kepada anak-anak mengenai kekuasaan Allah SWT, melaksanakan segala suruhanNya, menjauhi segala laranganNya, mengajar hukum-hukum dalam agama Islam dan seumpamanya.

Ibu bapa hendaklah sentiasa memata-matai kelakuan anak-anak, mengambil berat dan mengambil tahu tentang apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka ketika berada di dalam rumah ataupun di luar rumah.

Sebagai contoh menyelidiki siapa kawan-kawan anak mereka, ke mana ia pergi, untuk apa dan sebagainya.

Ini bertujuan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak semasa berada di luar rumah.

Para ibu bapa atau penjaga jangan mengambil ringan dan lalai dalam menunaikan hak dan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak kerana jika mereka lalai dan kurang memberi perhatian kepada kelakuan anak-anak mereka, dikhuatiri mereka akan terjebak pada gejala negatif atau kegiatan kurang bermoral yang menyalahi agama Islam yang suci bahkan juga melanggar adat dan tata susila serta undang-undang negara.

Perlu diketahui pendidikan yang sempurna dan seimbang antara duniawi dan ukhrawi amat mustahak diberikan kepada anak-anak kerana tanpa adanya ilmu pengetahuan, kita tidak dapat membezakan antara yang hak dan yang batil.

Selain itu, sebagai ibu bapa atau penjaga, kita hendaklah sentiasa prihatin dan mengambil berat terhadap anak-anak sama ada dari segi emosi, mental mahupun fizikal.

Kemeriahan tetap dirasai

Oleh itu, Negara Brunei Darussalam bersama negara-negara di dunia ini turut tidak ketinggalan dalam meraikan Hari Kanak-kanak Sedunia ke-15 pada setiap 20 November.

Di mana tema pada tahun ini adalah ‘Bersatu dalam Pemulihan Pasca Pandemik COVID-19 Kanak-kanak’ yang sekali gus bertepatan dengan keadaan dunia dan negara yang berdepan dengan cabaran gelombang krisis kesihatan yang masih hangat.

Bagi memohon keberkatan kepada Allah SWT dalam memperingati sambutan bagi insan-insan yang berada dalam lingkungan usia sifar hingga 14 tahun itu, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM) telah mengadakan Majlis Bacaan Surah Yasin dan Doa Kesyukuran secara maya diiringi dengan Doa Terhindar dari Wabak COVID-19, baru–baru ini.

Suasana kemeriahan di ibu kota turut dapat dirasai apabila lampu Jambatan Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien dan lampu Jambatan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha telah dinyalakan dengan warna yang melambangkan sambutan tersebut selama dua hari bermula pada 20 November lalu sekitar jam 7 malam sehingga 5 pagi.

Antara yang disentuh oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin dalam perutusannya sempena Sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia ke-15 yang diraikan pada 20 November lalu ialah dalam menghadapi gelombang pandemik COVID-19 yang terkini, sokongan dan bantuan padu dari agensi-agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan para sukarelawan khususnya dalam memastikan keperluan pendidikan golongan kanak-kanak tidak tercicir adalah mengharukan.

“Salah satu usaha yang dilaksanakan adalah penyediaan Talian ANAK 121, platform bagi membantu kanak-kanak secara inklusif di negara ini yang mana sejak dilancarkan pada 1 Oktober 2019, sebanyak 246 panggilan telah diterima dengan peningkatan tinggi dalam aduan orang ramai yang berkaitan dengan isu kanak-kanak.

Sesuai dengan akronim ANAK (Anak Negara Aset Kitani) dan moto Kami Mendangar, orang ramai juga diseru untuk mengongsikan talian berkenaan kepada keluarga, rakan-rakan dan anak-anak, agar isu yang melibatkan kebajikan dan kemaslahatan kanak-kanak di negara ini dapat ditangani dengan segera,”

Pada masa yang sama, demi memastikan kesejahteraan seluruh golongan kanak-kanak di negara ini terus dipelihara tanpa mengira latar belakang mereka, Yang Berhormat Dato turut mengongsikan bahawa Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan telah mengambil langkah bagi pembinaan rumah perlindungan baharu di bawah Kompleks Rumah Kebajikan.

“Bermula awal tahun depan, Insya-Allah, bangunan ini akan menyediakan persekitaran yang lebih selesa dan menyeluruh bagi residen-residen tertentu untuk membesar, khususnya golongan kanak-kanak yang memerlukan perlindungan,” tambah beliau.