BFI-MPC meterai perjanjian

Oleh Nurdiyanah R.

BANDAR SERI BEGAWAN, 6 SEPT – Brunei Fertilizer Industries Sdn Bhd (BFI) dan Muara Port Company Sdn Bhd (MPC), hari ini, telah mengadakan majlis penandatanganan perjanjian secara maya yang menandakan bermulanya projek bersama di mana MPC menyediakan perkhidmatan logistik, operasi dan pengendalian pelabuhan untuk tujuan mengeksport baja urea bagi BFI.

Penandatanganan disempurnakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif BFI, Mohammed Salim Baderkhan dan Ketua Pegawai Eksekutif MPC, Zeng Caili.

Turut menyaksikan majlis berkenaan ialah Setiausaha Korporat BFI, Dayangku Amalina binti Pengiran Kasmirhan dan Ketua Pegawai Operasi MPC, Awang Mohd Fazilah bin Haji Mohd Yassin.

Menurut kenyataan bersama yang dikeluarkan BFI dan MPC, projek BFI itu dilaksanakan oleh kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan merupakan salah satu projek hiliran minyak dan gas atau kimia terbesar di Negara Brunei Darussalam yang memanfaatkan sumber-sumber gas semula jadi di negara ini.

Loji BFI itu akan menjadi antara kemudahan single-train urea terbesar di dunia dengan kapasiti pengeluaran baja urea dijangkakan 1.365 juta tan setahun.

Mohammed Salim Baderkhan dan Zeng Caili menunjukkan dokumen perjanjian semasa majlis penandatanganan secara dalam talian. – Gambar serahan MPC

Urea, dengan kandungan nitrogen sebanyak 46 peratus, mempunyai kandungan nitrogen tertinggi daripada mana-mana baja nitrogen pepejal dan merupakan baja yang paling
banyak digunakan di dunia, dengan dominasi di pasaran Asia.

Kenyataan menekankan, dengan pengeksportan melalui Perlabuhan Muara berkenaan, BFI akan dapat menggunakan kapal-kapal lebih besar untuk eksport ke pasaran-pasaran seperti India, Australia, Amerika Latin dan Amerika Syarikat.

Mohammed Salim Baderkhan dipetik berkata, kerjasama berkenaan merupakan salah satu projek BFI untuk usaha menyokong momentum positif yang kuat bagi mempelbagaikan lagi ekonomi kerajaan Brunei.

“Kerjasama BFI dan MPC akan meningkatkan lagi nilai tempatan dalam negara dan mewujudkan lebih 150 peluang pekerjaan secara langsung dan tidak langsung. Ini juga akan menyumbang ke arah mencapai matlamat Wawasan Brunei 2035,” ujarnya.

Sementara itu, Zeng Caili pula menambah bahawa pelaksanaan projek berkenaan akan memastikan kerjasama berpanjangan ke atas operasi kapal dan perkhidmatan pengendalian kargo antara kedua-dua pihak.

“Projek ini juga diharapkan dapat melengkapkan pertumbuhan industri dan memudahkan logistik di Negara Brunei Darussalam serta mewujudkan lebih banyak peluang untuk pertumbuhan tenaga kerja di pelbagai bidang dalam sektor logistik dan hiliran minyak dan gas,” tambahnya.