BIBD hulur sumbangan tangani COVID-19

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 7 MEI – Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) telah menyerahkan sumbangan berjumlah $296,160 hasil daripada Dana Maslahat Umum yang diurus tadbir oleh BIBD, dalam usaha berterusan memberi sokongan dan meringankan beban Kementerian Kesihatan dalam memerangi penularan wabak COVID-19 di negara ini.

Sumbangan disampaikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah selaku pengerusi BIBD kepada Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Isham bin Haji Jaafar pada majlis yang berlangsung di bangunan Kementerian Kesihatan, hari ini.

Menurut kenyataan yang diberikan, sumbangan tersebut bertujuan untuk membeli 5,000 gelang tangan khas, enam ventilator dan 21 katil elektrik yang akan digunakan di beberapa kemudahan kesihatan di seluruh negara.

Sumbangan berkenaan merupakan sebahagian daripada sokongan bank kepada Kementerian Kesihatan dalam memerangi COVID-19 yang termasuk menyediakan kaedah pembayaran digital BIBD QuickPay sebagai kemudahan orang ramai menderma kepada Tabung Bantuan COVID-19 serta menimbulkan kesedaran dalam kalangan masyarakat mengenai pentingnya tanggungjawab sosial dan mempromosikan maklumat mengenai langkah pencegahan terhadap COVID-19 melalui media sosial, radio, televisyen dan juga media cetak.

Di samping itu, sumbangan juga menandakan komitmen bank untuk menjadi rakan kongsi dalam kemajuan melalui sokongan berterusan kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke arah mencapai inisiatif strategik utama yang akan memberi manfaat kepada negara secara keseluruhan.

Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew ketika menyerahkan sumbangan kepada Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Isham. – Gambar oleh Muiz Matdani