Bincang perancangan masa depan SEAMEO VOCTECH

Oleh Ak Zaki Kasharan

BANDAR SERI BEGAWAN, 27 OKT – Lembaga Tadbir Pusat Pendidikan dan Latihan Vokasional dan Teknikal Asia Tenggara (SEAMEO VOCTCEH) mengadakan mesyuarat di Pusat Serantau SEAMEO VOCTECH dengan majlis perasmiannya diadakan secara maya, hari ini.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan di sini, hari ini, pada majlis perasmian tersebut, Video Korporat SEAMEO VOCTECH telah dilancarkan secara rasmi oleh Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi) di Kementerian Pendidikan, Dr Haji Azman bin Ahmad selaku tetamu kehormat majlis.

Mesyuarat itu dihadiri oleh ahli-ahli lembaga tadbir dan wakil dari 11 buah negara anggota SEAMEO. Turut hadir ialah seorang pegawai kanan di Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam selaku pengerusi mesyuarat.

Pengurusan SEAMEO VOCTECH yang diketuai oleh Pengarah Pusat Serantau SEAMEO VOCTECH, Awang Alias ​​bin Haji Abu Bakar turut hadir untuk mengendalikan mesyuarat tersebut, di mana pencapaian dan rancangan masa depan SEAMEO VOCTECH telah dibentangkan untuk pengesahan dan maklumat.

Lembaga tadbir berkenaan adalah badan penggubal dasar SEAMEO VOCTECH, diwakili oleh pegawai pendidikan utama dari Brunei Darussalam, Kemboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor-Leste dan Vietnam. Lembaga berkenaan dapat meluluskan tiga resolusi, dan mengiktiraf lima inisiatif dan laporan mengenai pelaksanaan program dan perkhidmatan pusat berkenaan.

Mesyuarat lembaga tadbir tersebut adalah acara tahunan SEAMEO VOCTECH yang berfungsi sebagai saluran untuk membincangkan isu-isu keutamaan pusat yang penting dalam melaksanakan mandatnya, dan untuk lembaga tadbir menyemak aktiviti pusat dan pembentangan pencapaiannya, serta mengesahkan resolusi dan tindakan yang diambil oleh pusat.

Sempena mesyuarat tersebut, E-Forum mengenai Menguruskan Cabaran-cabaran Pandemik dan Peluang-peluang TVET dalam Era Pendigitalan (Maya) akan diadakan esok.

Haji Azman dan Awang Alias semasa mengikuti majlis pembukaan mesyuarat secara maya berkenaan. – Gambar serahan SEAMEO VOCTECH