BNM keluarkan kertas strategi bagi VBI

KUALA LUMPUR, 20 Julai – Bank Negara Malaysia (BNM) secara kerjasama dengan industri kewangan Islam, mengeluarkan satu kertas strategi berkenaan Pengantaraan berasaskan Nilai (VBI) bagi memperincikan strategi untuk mengukuhkan peranan dan impak institusi perbankan Islam terhadap ekosistem kewangan mampan.

Bank pusat itu berkata, hasil yang diharapkan daripada VBI adalah hampir serupa dengan objektif yang ditetapkan oleh rangka kerja seperti Alam sekitar, Sosial dan Tadbir Urus Korporat (ESG), Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab (SRI) dan kewangan beretika.

Bagaimanapun, bank pusat berkata VBI berasaskan Syariah, yang menentukan nilai-nilai dasar, kompas moral dan keutamaannya.

“Dengan pelaksanaan VBI, pengamal perlu menimbang kesan aktiviti dan tindakan mereka bukan sahaja kepada pengguna kewangan tetapi juga kepada pihak berkepentingan,” kata BNM dalam satu kenyataan hari ini.

Menurut bank pusat, strategi tersebut bertujuan untuk menggalakkan penggunaan amalan VBI yang akan membawa kepada peningkatan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh institusi perbankan Islam – memudahkan keusahawanan, kesejahteraan masyarakat, alam sekitar lestari dan pertumbuhan ekonomi, tanpa mengabaikan pulangan kepada pemegang saham.

“Strategi ini dijangka akan diguna pakai dan dilaksanakan berdasarkan kesediaan setiap institusi perbankan Islam,” kata BNM. – Bernama