Brunei komited peralihan tenaga bersih

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 5 NOV – Program Presiden United Kingdom (UK) pada Persidangan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu bagi Perubahan Iklim Sesi ke-26 (COP 26) diteruskan dengan hari bertemakan tenaga pada 4 November.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Perubahan Iklim Brunei, di sini, pembukaan Hari Tenaga COP 26 dirasmikan oleh Presiden COP 26, The Rt. Hon. Alok Sharma dan diikuti dengan kenyataan serta perbincangan oleh menteri-menteri, ketua-ketua sektor swasta utama dan organisasi.

Kenyataan menyatakan bahawa pada Hari Tenaga COP 26 itu, kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diwakili oleh Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Ir Haji Suhaimi bin Haji Gafar selaku pengerusi bersama Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei
Darussalam; Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke UK, Tuan Yang Terutama Laksamana Pertama (B) Pengiran Dato Seri Pahlawan Norazmi bin Pengiran Haji Muhammad; Setiausaha Tetap di Kementerian Tenaga, Haji Azhar bin Haji Yahya selaku pengerusi Jawatankuasa Eksekutif Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam dan Setiausaha Tetap (Perancangan, Guna Tanah dan Alam Sekitar) di Kementerian Pembangunan, Dr Nor Imtihan binti Haji Abdul Razak.

Kenyataan menyatakan lagi bahawa sesi itu memberikan penekanan kepada pentingnya untuk mempercepatkan penyahkarbonan menerusi peralihan tenaga, bergerak daripada arang kepada sumber kuasa yang lebih bersih serta pada masa yang sama, mengambil maklum bahawa komuniti merupakan nadi bagi usaha berkenaan, dengan memastikan bahawa peralihan itu adalah saksama dan inklusif.

Di samping itu, peluang-peluang bagi pertumbuhan dan pekerjaan hijau daripada peralihan tenaga saksama merupakan antara bidang-bidang yang diketengahkan di acara berkenaan.

Negara Brunei Darussalam bersama-sama lebih 70 buah negara lain dan organisasi menyokong The Global Coal to Clean Power Transition Statement yang antara lain komited menjadikan tenaga bersih sebagai pilihan paling mudah diakses dan paling mampu dimiliki. – Gambar hiasan

Bersempena dengan Hari Tenaga COP 26, Negara Brunei Darussalam bersama-sama lebih 70 buah negara lain dan organisasi menyokong The Global Coal to Clean Power Transition Statement.

Menerusi kenyataan itu, Negara Brunei Darussalam mengakui bahawa penjanaan kuasa arang batu merupakan penyebab terbesar peningkatan suhu global dan mengenali akan keperluan segera bagi peralihan tenaga yang dipercepatkan.

Negara Brunei Darussalam juga komited untuk bekerja bersama bagi menjadikan tenaga bersih sebagai pilihan paling mudah diakses dan paling mampu dimiliki dengan visi mempercepatkan peralihan daripada penjanaan tenaga arang batu yang tak berhenti.

Sebagai sebuah negara penandatangan, Negara Brunei Darussalam antara lain, komited untuk meningkatkan penggunaan dengan cepat langkah-langkah kecekapan tenaga dan penjanaan tenaga bersih, meningkatkan dengan cepat teknologi dan dasar dalam dekad ini untuk mencapai peralihan daripada penjanaan tenaga arang batu yang tak berhenti secepat mungkin.

Di samping itu, negara juga komited untuk menghentikan pengeluaran permit-permit baru bagi penjanaan tenaga arang baru yang baharu serta menghentikan pembinaan projek-projek penjanaan tenaga arang batu yang baharu dan untuk mengukuhkan usaha antarabangsa serta domestik bagi menyediakan sebuah rangka kerja mantap bagi menjadikan peralihan daripada penjanaan tenaga arang saksama dan inklusif yang akan memanfaatkan pekerja-pekerja, sektor-sektor dan komuniti yang terjejas.

Kenyataan menyatakan lagi bahawa campuran penjanaan tenaga utiliti Negara Brunei Darussalam pada masa ini ialah 98 peratus daripada gas asli dengan baki sumbangan daripada diesel dan tenaga yang boleh diperbaharui.

Dasar Perubahan Iklim Kebangsaan Negara Brunei Darussalam telah menetapkan sasaran negara untuk meningkatkan sumbangan tenaga yang boleh diperbaharui kepada 100MW menjelang 2025 dan sekurang-kurangnya 30 peratus daripada kapasiti keseluruhan campuran penjanaan utiliti menjelang 2035. Negara Brunei Darussalam akan terus mengecualikan batu arang sebagai satu pilihan bagi penjanaan kuasa utiliti.

Kenyataan menyatakan ladi bahawa COP 26 akan diteruskan sehingga 11 November nanti dengan Resumed High-Level Segment pada 9 hingga 10 November.