Brunei komited sokong usaha pemulihan pasca COVID-19

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 11 OKT – Negara Brunei Darussalam telah meratifikasi perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau (RCEP) setelah menyerahkan instrumen ratifikasi kepada setiausaha agung ASEAN hari ini.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi, di sini, hari ini, menyatakan bahawa ratifikasi awal perjanjian RCEP oleh Negara Brunei Darussalam menandakan komitmen negara untuk menyokong usaha pemulihan pasca wabak di rantau ini, mempertingkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan, mewujudkan peluang baharu untuk peniaga-peniaga Negara Brunei Darussalam serta sokongan terhadap peraturan yang terbuka, inklusif, berdasarkan peraturan sistem perdagangan pelbagai hala.

Kenyataan menyatakan lagi bahawa perjanjian RCEP telah ditandatangani pada Sidang Kemuncak RCEP ke-4 pada 15 November 2020 oleh negara-negara anggota ASEAN serta rakan-rakan dialog ASEAN iaitu Australia, China, Jepun, Republik Korea dan New Zealand.

Dilancarkan pada 2012, perjanjian RCEP yang mengambil masa lapan tahun ini adalah perkongsian ekonomi yang moden, komprehensif, berkualiti tinggi dan saling mempunyai manfaat kepada negara-negara anggota ASEAN dan rakan kongsi perjanjian perdagangan bebas (FTA).

Sebagai FTA serantau terbesar di dunia yang terdiri daripada kira-kira 30 peratus daripada GDP global dan kira-kira satu pertiga daripada penduduk dunia, Negara Brunei Darussalam diharapkan mendapat manfaat daripada RCEP kerana ia akan memperluaskan dan mengeratkan hubungan ekonomi di antara rakan-rakan RCEP serta memberikan peluang baharu untuk pengusaha-pengusaha dan peniaga-peniaga Negara Brunei Darussalam terutamanya dari segi akses pasaran berikutan tahap liberalisasi yang meluas bagi perdagangan barang, perkhidmatan dan pelaburan.

Menyedari bahawa potensi penuh RCEP hanya dapat dicapai setelah perjanjian berkenaan berkuat kuasa, Negara Brunei Darussalam berharap supaya rakan-rakan perjanjian RCEP yang lain akan dapat mempercepatkan prosedur ratifikasi domestik masing-masing ke arah penguatkuasaannya.

Perjanjian RCEP akan berkuat kuasa 60 hari setelah enam negara anggota ASEAN dan tiga rakan kongsi FTA ASEAN telah menye-rahkan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan mereka kepada setiausaha agung ASEAN sebagai penyimpan (depository) untuk perjanjian RCEP.