Budaya membaca semakin luntur

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 15 SEPT – Budaya membaca di negara ini semakin luntur kerana pemilikan buku yang rendah dalam kalangan penduduk, manakala kurang minat bagi pembacaan serius dan buku yang dianggap tidak lagi sebagai satu keutamaan dalam isi rumah turut menjadi faktor utama.

Kurangnya budaya membaca ini turut menjejaskan kadar celik huruf dewasa bagi Negara Brunei Darussalam apabila tahun 2016 menunjukkan penurunan kepada 96.6 peratus berbanding 97.6 peratus pada tahun 2015, tertinggi di ASEAN. Kini Singapura mendahului pada 97 peratus.

Ahli Majlis Mesyuarat negara, Yang Berhormat Dayang Khairunnisa binti Haji Ash’ari menekankan perkara itu semasa merasmikan Thought Festival The Collective Makerspace di Kampung Lambak ‘B’ hari ini.

Menurutnya lagi, 63 peratus pelajar di negara ini tidak mencapai asas kemahiran membaca berbanding 9 peratus di Hong Kong pada PISA 2015 dan dengan lebih 35,000 pelajar menengah di negara ini, para pelajar berada di tahap kritikal untuk menerima pendidikan dan pendedahan terbaik bagi mempersiapkan mereka untuk kehidupan dewasa.

“Kerajaan telah mengambil pelbagai inisiatif untuk meningkatkan tahap celik dan kualiti pengajaran untuk kanak-kanak ini termasuk pengedaran Pek Pendidikan Awal di bawah kerjasama pelbagai pihak kementerian”, jelasnya.

Yang Berhormat Dayang Khairunnisa semasa merasmikan festival berkenaan.
Yang Berhormat Dayang Khairunnisa semasa mengadakan lawatan ke meja peserta festival.

Beliau seterusnya menambah, ini adalah sebagai usaha untuk membuka minda ibu bapa dan meningkatkan kesedaran mereka tentang pentingnya membaca dari usia muda.

Melalui Pek Pendidikan Awal ini, ia akan dapat mendidik anak-anak damit untuk mengenali huruf abjad dan angka sekali gus bagi melengkapi diri anak-anak damit itu untuk menjadi berpengetahuan dan bermaklumat pada usia yang lebih awal.

Pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan juga telah memperkenalkan Program Latihan dan Numerasi (LNCP) yang merupakan rangka kerja yang direka untuk membawa perubahan transformasi dalam pengajaran literasi dan numerasi di seluruh Brunei, jelas Yang Berhormat.

“Program Literasi dan Intervensi yang dikenali sebagai ‘Baca Tia’ juga diperkenalkan pada tahun 2018 sebagai usaha untuk membantu pelajar yang agak lemah dalam membaca dan ejaan, yang mana program tersebut juga bertujuan untuk membimbing pelajar yang belum mencapai tahap bacaan yang dikehendaki, selain terdapat inisiatif lain termasuk penganjuran Karnival dan Pesta Buku Brunei dan kempen membaca kebangsaan Kementerian Pendidikan,” tambahnya.

Di samping usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan, pelbagai kumpulan belia juga telah berusaha untuk menyumbang ke arah meningkatkan literasi di negara ini.

Thought Festival ini menekankan pentingnya pemikiran kritis, kreativiti dan imaginasi serta kemahiran sosial dan emosi untuk memberi inspirasi kepada inovasi, menerusi pendedahan melalui persidangan, bengkel dengan rakan sebaya dari institusi tempatan dan antarabangsa yang dapat membantu mengembangkan kemampuan individu untuk berfikiran terbuka, kritis dan kreatif.

School of Thought dengan kerjasama Collective Art Event menganjurkan Thought Festival dalam usahanya meningkatkan literasi dan pemikiran kritis di samping menyemai kesedaran di kalangan orang awam mengenai pelbagai jenis literasi melalui permainan, ceramah bebas dan aktiviti interaktif seperti bengkel, kelab membaca dan dialog.

Manakala Collective Art Event terlibat secara aktif dalam mewujudkan budaya dan membantu membina pasaran komersial yang mapan untuk industri kreatif tempatan.

Melalui kerjasama ini, ia dapat membawa orang ramai sekali gus mendedahkan mereka kepada banyak pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh daripada pelbagai aktiviti berkaitan literasi yang dianjurkan sepanjang hari.

Festival tersebut dimeriahkan dengan ceramah dan dialog oleh penceramah undangan yang antaranya pengarang tempatan dan profesor adjung di Universiti Brunei Darussalam, Haji Rozan bin Dato Paduka Haji Mohd Yunos, Dekan Institut Kesenian Asia Mahakarya, Dr. Alex Fischer, wakil dari Takaful Brunei, Standup Comedian dari Bruhaha Entertainment, Khai Anwar; Ahli Kelab Buku Feminis; Bryant Leong dari Surviving Monday Records, Alex Norris dan Expressions Music.

Di samping ceramah dan dialog, ia juga mengetengahkan beberapa vendor tempatan yang menjual pelbagai makanan, minuman, kek, termasuk makanan gril, kopi, aiskrim dan barangan pakaian.

School of Thought adalah projek kerja komuniti yang dimulakan oleh salah satu daripada empat kumpulan dalam Program Eksekutif Muda Kohort-4 (YEP4), yang bertujuan meningkatkan pemikiran kritis dalam kalangan sekelompok belia dan mempromosikan celik huruf di kalangan masyarakat umum.

Ianya berobjektif untuk menyediakan beberapa kemahiran pemikiran kritikal kepada sekumpulan pelajar dengan mengajar metodologi penyelidikan; untuk mengukuhkan lagi kepentingan literasi asas (membaca dan menulis) kepada orang awam; dan menanamkan budaya membaca yang lebih baik dalam masyarakat dengan mempromosikan perpustakaan awam.

Projek School of Thought ditaja oleh penaja korporat seperti Progresif Cellular, Takaful Brunei, Pahaytc Sdn Bhd, Superwater Marketing Sdn Bhd dan Brunei Bean Bag.