Buku panduan tangani penularan penyakit

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 12 OGOS – Penularan jangkitan wabak COVID-19 adalah disebabkan sebilangan masyarakat dunia yang kurang ambil peduli dan tidak bertanggungjawab dengan segala arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa.

“Ada di antara mereka yang mengatakan bahawa ia merupakan salah satu qada dan qadar daripada Allah kepada kita semata-mata sehingga kita tak perlu berusaha dan hanya berserah saja.

“Ada juga di antara mereka yang mengatakan bahawa manusia pada hari ini lebih takutkan makhluk daripada takutkan Allah sehingga kita tidak perlu menghindarinya sebaliknya menghadapinya tanpa perlindungan.

“Orang seperti ini sepatutnya membaca dan meneladani kisah Saiyidina Umar bin Al-Khattab,” tegas Pegawai Ugama Kanan Pusat Dakwah Islamiah (PDI), Haji Ahmad Abdussalam bin Haji Abdul Rahman.

Beliau menambah bahawa apa yang dilakukan oleh Negara Brunei Darussalam setakat ini adalah berdasarkan ajaran Islam dan berkat kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi kerajaan yang lain telah berhasil mengekang penularan wabak ini.

Awang Abdul Aziz (kiri) menyerahkan buku Panduan Menangani Wabak kepada Haji Osman (kanan) pada majlis yang berlangsung di Dewan Persidangan Pusat Dakwah Islamiah kelmarin.

“Di samping usaha spiritual yang berupa doa dan zikir, ketaatan rakyat terhadap pemerintah memainkan peranan yang sangat jitu dalam usaha menangani wabak ini,” ulas Haji Ahmad Abdussalam lagi selaku penolong pengerusi Majlis Penyerahan Buku Panduan Menghadapi Wabak yang berlangsung di Dewan Persidangan, PDI, hari ini.

Hadir selaku tetamu kehormat dan menyem-purnakan penyampaian buku panduan pada majlis berkenaan ialah Pemangku Pengarah PDI, Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar.
Turut hadir ialah Timbalan Pengarah Urusan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB), Haji Osman bin Haji Mohd Jair, wakil-wakil penerima daripada jabatan-jabatan kerajaan, perpustakaan institusi pengajian tinggi, pendidikan teknikal, sekolah-sekolah menengah, sekolah-sekolah rendah, sekolah-sekolah Arab, masjid-masjid serta pegawai-pegawai kanan PDI.

Haji Ahmad Abdussalam menyatakan lagi bahawa apa yang kita hadapi sekarang dan masa akan datang pastikanlah ia kembali kepada Allah, jangan sesekali meninggalkan ibadah sembahyang, berdoa kepada Allah dan mentaati pemerintah.

“Setiap ujian Allah pasti ada hikmahnya. Tidak ada kekuatan dan kehebatan melainkan kekuatan dan kehebatan Allah. Sehebat mana pun kita dan secanggih mana pun teknologi kita tetap tidak akan sama sekali dapat menolak kehebatan Allah.

“Islam sangat mengambil berat tentang semua aspek fizikal, mental dan spiritual dalam menangani apa jua dugaan dan cabaran,” tambahnya.

Pengagihan Buku Panduan Menghadapi Wabak yang penerbitannya disokong oleh Perbadanan TAIB adalah untuk sentiasa dijadikan amalan oleh seluruh rakyat Negara Brunei Darussalam khususnya yang beragama Islam bersesuaian dengan menjadikan Negara Brunei Darussalam sebagai Negara Zikir dalam menghadapi dan menangani apa jua wabak penyakit dan malapetaka.

Isi kandungan buku itu memuatkan beberapa usaha dan amalan-amalan sunah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam mencegah dan mengawal penularan penyakit seperti menjaga kebersihan, menjaga keselamatan makanan dan minuman, mencegah kemudaratan dan sebagainya.