Cabaran Universiti Brunei uji kecerdasan

BANDAR SERI BEGAWAN, 4 MAC – Kesatuan Pelajar Brunei di United Kingdom dan Eire (BSUnion), baru-baru ini, telah menganjurkan Cabaran Universiti Brunei 2020 di The Royal School of Mines, Imperial College London.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan BSUnion, sebanyak 13 pasukan yang merangkumi empat pelajar setiap pasukan telah menyertai acara berkenaan yang berlangsung pada 29 Februari lalu.

Acara menyaksikan pasukan-pasukan berkenaan bersaing dari segi kecerdasan dan pengetahuan dalam empat pusingan iaitu pusingan awal, suku akhir, separuh akhir dan pusingan akhir di mana soalan-soalan yang diutarakan amat sukar dan mencabar dengan meliputi pelbagai topik termasuk kemanusiaan, sains dan pengetahuan mengenai Brunei.

Hadir menyaksikan separuh akhir dan pusingan akhir ialah Pesuruhjaya Tinggi Brunei Darussalam ke United Kingdom (UK), Puan Yang Terutama Pengiran Hajah Rooslina Weti binti Pengiran Haji Kamaludin selaku tetamu kehormat di samping pegawai-pegawai dari Suruhanjaya Tinggi Brunei di UK, Unit Pelajar-pelajar Brunei dan pelajar-pelajar Brunei dari universiti-universiti berlainan di UK. Dalam cabaran berkenaan, ‘Kurapak Kampung Kitani’ muncul juara diikuti oleh ‘Artificial Intelligence’ naib juara, yang mana kedua-dua pasukan bersaing dalam pusingan akhir.

Penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh PYT Pengiran Hajah Rooslina Weti yang turut menyampaikan sijil-sijil kepada para peserta.

Kenyataan menyatakan, Cabaran Universiti Brunei ditaja oleh Brunei LNG Sdn Bhd, Syarikat Penerbangan Diraja Brunei dan Findlay.

Antara para pelajar yang menyaksikan Cabaran Universiti Brunei yang berlangsung di The Royal School of Mines, Imperial College London.