COVID: 174 kes baharu dicatatkan

Oleh Ak Zaki Kasharan

BANDAR SERI BEGAWAN, 27 MEI – Sebanyak 191 dos pertama vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur lima hingga 11 tahun kelmarin yang membawa jumlah keseluruhan kepada 34,265 dos iaitu 79.8 peratus bagi kanak-kanak di dalam kumpulan umur tersebut. 

Manakala, sebanyak 1,061 dos kedua vaksin COVID telah diberikan kepada kanak-kanak berumur lima hingga 11 tahun yang membawa jumlah keseluruhan dos kedua diberikan kepada kumpulan umur tersebut sebanyak 19,114 iaitu 44.5 peratus.

Sementara itu, liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan tiga dos vaksin ialah 70.2 peratus.

Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof selaku wakil yang berhormat menteri kesihatan mengongsikan statistik itu pada Sidang Media bagi Situasi Terkini Jangkitan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam di Dewan Al-‘Afiah, Kementerian Kesihatan.

Turut hadir ialah Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah.

Bagi jangkitan terkini, Yang Berhormat Menteri Pertahanan Kedua menyatakan 174 kes baharu telah dilaporkan iaitu 173 kes hasil ujian ART dan satu hasil dari 271 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam 24 jam yang lalu.

Jumlah keseluruhan kes di Negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 147,667 kes dan tiada kes dalam kategori 4 dan 5, tambahnya.

Beliau turut menjelaskan 222 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 145,916, manakala kes aktif pula ialah sebanyak 1,528 iaitu tiga kes sedang dirawat di hospital manakala 1,525 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah.