Cukai bangunan komersial dikurangkan

Oleh Syahmi Hassan

BANDAR SERI BEGAWAN, 25 OKT – Atas titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri memaklumkan bahawa pengurangan cukai bangunan semasa (tax relief) bagi 2021 akan diberikan kepada pembayar cukai bangunan komersial di bawah kawalan Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan, Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria dan Lembaga Bandaran Tutong.

Pengurangan berkenaan adalah berikutan dengan penularan gelombang kedua wabak COVID-19 yang melanda negara ini sejak 7 Ogos 2021, yang mana sebilangan peniaga khususnya penyewa-penyewa bangunan komersial telah mengalami kesan terhadap aliran tunai masing-masing.

Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong mengumumkan perkara itu dalam Sidang Media bagi Situasi Terkini Jangkitan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam, di Dewan Al-‘Afiah, Kementerian Kesihatan, hari ini.

Menurut Yang Berhormat Pehin, objektif pengurangan (relief) tersebut adalah sebagai galakan kepada pemilik bangunan komersial untuk meringankan beban penyewa-penyewa yang terjejas, dengan membebaskan atau mengurangkan kadar sewa dan untuk membantu dari segi aliran kewangan pembayar cukai bangunan dan penyewa bagi hartanah komersial.

Selain itu, ia juga memastikan ia tidak akan memberikan kesan yang lebih buruk ke atas tunggakan cukai bangunan dan bagi membantu mengurangkan beban kepada peniaga yang menjalankan perniagaan di bangunan komersial milik persendirian. Dalam sidang media tersebut, Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri mengongsikan garis panduan mengenai pengurangan cukai berkenaan.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri semasa berucap pada sidang media kelmarin. – Gambar oleh Muiz Matdani

Beliau menjelaskan, kadar pengurangan cukai bangunan diberikan kepada pemilik bangunan yang menyewakan ruang bangunannya kepada peniaga-peniaga lain dengan syarat pemilik bangunan berkenaan mengurangkan sewa bagi tempoh sekurang-kurangnya lima bulan secara berturut-turut dari 1 Ogos 2021.

“Pemilik bangunan yang mengurangkan sewa bulanan kepada penyewa sebanyak 10 hingga 14 peratus akan diberikan tax relief sebanyak 20 peratus, pemilik bangunan yang mengurangkan sewa bulanan kepada penyewa sebanyak 15 hingga 19 peratus akan diberikan tax relief sebanyak 35 peratus.

“Pemilik bangunan yang mengurangkan sewa bulanan kepada penyewa sebanyak 20 peratus akan diberikan tax relief sebanyak 50 peratus dan pemilik bangunan yang tidak memberikan pengurangan sewa bulanan atau pengurangan hanya kurang daripada 10 peratus daripada sewa bulanannya tidak akan diberikan tax relief,” jelas Yang Berhormat Pehin.

Beliau seterusnya menjelaskan bahawa dengan mengambil kira perkembangan terkini dasar kerajaan ke atas sekatan pergerakan dari pukul 8 malam hingga 4 pagi mulai 4 Oktober, pemilik bangunan yang menggunakan bangunan bagi tujuan perniagaannya sendiri akan diberikan kadar tax relief setelah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN), jabatan-jabatan bandaran bersama-sama Bahagian Pendaftaran Syarikat dan Nama-nama Perniagaan (ROCBN), Kementerian Kewangan dan Ekonomi meneliti dan memastikan bahawa perniagaan berkenaan benar-benar perniagaan sendiri pemilik bangunan berkenaan.

Pemberian tax relief sebanyak 50 peratus bagi lima bulan dari 1 Ogos 2021 sehingga 31 Disember 2021 diberikan kepada kategori perniagaan berimpak tinggi yang telah diarahkan tutup dan terjejas dari segi pendapatan berikutan penularan wabak COVID-19 pada 7 Ogos 2021. Ini termasuk gimnasium dan pusat kecerdasan, fasiliti sukan indoor dan outdoor, salon kecantikan dan kedai gunting rambut di bawah kedai kecantikan dan kesihatan (EKK), kafe Internet, pusat-pusat leisure, panggung wayang, taman permainan kanak-kanak, pusat penjagaan kanak-kanak (daycare), sekolah memandu, galeri, perdagangan, perindustrian, hartanah khas, kedai runcit, super store atau supermarket, kedai makan dan restoran serta kedai jahit.

Syarat-syarat lain, jelas beliau, bagi pemilik bangunan yang mempunyai tunggakan cukai bangunan dan hendak memohon tax relief, permohonannya hanya akan diterima jika pemilik bangunan berkenaan memberikan kerjasama untuk membayar tunggakan cukai bangunan sekurang-kurangnya 10 peratus.

“Permohonan tidak akan dipertimbangkan jika pemilik bangunan belum menjelaskan tunggakan sepertimana yang dipersetujui semasa membuat perjanjian tax relief pada tahun 2020.

“Pemilik bangunan yang telah dihulurkan tax relief hendaklah menjelaskan cukai bangunan tahun 2021 dan 2022 sebelum tamat tempoh yang ditetapkan oleh KHEDN. Jika gagal berbuat demikian, tax relief yang telah dibenarkan akan dibatalkan,” tambahnya.