Didik anak sebaik mungkin

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 20 NOV – Anak merupakan kurnia dan amanah Allah SWT untuk dijaga dengan baik dan penuh kasih sayang, dilahirkan dalam keadaan fitrah seperti kain putih yang suci dan bersih, maka terpulang kepada ibu bapa untuk mencorakkan dan mendidik anak tersebut, jika baik didikannya, maka jadi baiklah dia dan jika sebaliknya, maka rosak binasalah anak tersebut.

Khatib dalam khutbah Jumaat hari ini menekankan mengenai tanggungjawab ibu bapa atau penjaga bagi mencorakkan anak-anak, menjelaskan antara tanggungjawab yang wajib dipikul oleh ibu bapa atau penjaga adalah memastikan anak-anak mendapat pendidikan sempurna terutama pendidikan agama supaya mereka menjadi insan berpekerti dan berakhlak mulia.

Ini kerana, jika jiwa anak-anak itu telah dididik dan disemai dengan ajaran agama Islam yang putih, Insya-Allah mereka akan menjadi orang yang beriman, cinta kepada Allah dan rasulNya, menjadi anak yang soleh, taat mengerjakan suruhan Allah dan menjauhi larangan serta berbakti kepada agama, ibu bapa, masyarakat dan negara, tegas khatib.

Menurutnya lagi, tugas mendidik anak-anak bukan satu tugas yang mudah dan boleh dipandang ringan, ini kerana didikan ibu bapa atau penjaga pada peringkat awal adalah penentu ke arah mencorakkan masa depan mereka, lebih-lebih lagi pada zaman moden yang penuh dengan pelbagai cabaran ini.

Khatib turut menyarankan beberapa cara berkesan mendidik anak-anak antaranya melalui contoh teladan di mana anak-anak suka meniru dan mengikuti apa saja yang mereka lihat terutama perbuatan ibu bapa atau penjaga mereka.

“Ibu bapa selaku cermin kepada anak-anak hendaklah menunjukkan contoh teladan yang baik sama ada dalam bentuk tingkah laku mahupun tutur kata kepada anak-anak mereka,” jelasnya.

Selain itu, pendidikan melalui nasihat itu merupakan antara cara yang lembut dan berkesan dalam mendidik anak-anak sama ada dari segi keimanan dan akhlak.

Ini termasuk dalam kaedah nasihat itu dengan mengenalkan kepada anak-anak kekuasaan Allah, melaksanakan segala suruhanNya, menjauhi segala laranganNya, mengajar hukum-hukum dalam agama Islam dan seumpamanya.

Sementara itu, pendidikan melalui pemerhatian dan pengawalan pula, ibu bapa hendaklah sentiasa memata-matai kelakuan anak-anak, mengambil berat dan mengambil tahu mengenai apa yang dilakukan oleh anak-anak semasa berada dalam rumah atau di luar rumah.

Sebagai contoh, menyelidiki siapa kawan-kawan anak mereka, ke mana ia pergi, untuk apa dan sebagainya yang mana semua ini adalah untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak semasa berada di luar rumah.

Ibu bapa atau penjaga juga diingatkan untuk jangan mengambil ringan dan mencuaikan serta lalai dalam menunaikan hak dan tanggungjawab terhadap anak-anak.

Ini kerana jika lalai dan kurang memberi perhatian kepada kelakuan anak-anak mereka, dikhuatiri mereka akan terjebak dengan gejala negatif atau kegiatan kurang bermoral yang menyalahi agama Islam yang suci bersih jika melanggar adat dan tata susila dan juga melanggar undang-undang negara.

“Pendidikan yang sempurna dan seimbang antara duniawi dan ukhrawi amat mustahak diberikan kepada anak-anak kerana tanpa adanya ilmu pengetahuan mereka tidak dapat membezakan antara yang hak dan batil,” tegas khatib.

Bukan setakat itu sebagai ibu bapa atau penjaga juga hendaklah sentiasa prihatin dan mengambil berat terhadap anak-anak sama ada dari segi emosi, mental mahupun fizikal, tambahnya.

Menurut khatib lagi, di negara ini, setiap 20 November, Hari Kanak-kanak Sedunia diingati dan disambut bagi mempromosi dan menyokong perkembangan kanak-kanak secara inklusif dari segi fizikal, mental, kerohanian dan sosial.

Tema sambutan bagi Hari Kanak-kanak Sedunia tahun ini, Membayangkan Semula Dunia yang Lebih Baik bertujuan untuk menggalakkan lapisan masyarakat terutama kanak-kanak untuk memberikan pandangan dan idea bagi memperbaiki keadaan dunia yang berkaitan dengan kanak-kanak dari segala aspek.

“Aspek ini termasuklah pendidikan, kesihatan, pembangunan dan perancangan kehidupan yang lebih baik dan sesuai supaya kanak-kanak dapat berkembang dengan baik dan mencapai potensi yang tertinggi,” ujarnya.