Dukung pelancongan berasaskan komuniti

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 24 JUN – Pelancongan Berasaskan Komuniti merupakan antara potensi utama dalam membantu memastikan produk serta industri pelancongan di negara ini menjadi lebih mapan.

Sebahagian besar produk dan tarikan pelancongan di Brunei adalah berasaskan pelancongan eko dan pelancongan kebudayaan serta warisan negara.

“Pelancongan kebudayaan dan warisan negara yang dimaksudkan adalah bertunjangkan puak-puak yang terdapat di negara ini dan masyarakat di kampung-kampung yang mempunyai keunikannya tersendiri untuk dipamerkan dalam pelancongan berasaskan komuniti.”

Perkara itu dinyatakan oleh Timbalan Setiausaha Tetap (Pelancongan) di Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan (KSSUP), Awang Wardi bin Haji Mohammad Ali ketika berucap pada Perasmian Bengkel Pelancongan Berasaskan Komuniti yang berlangsung di Dewan Setia Pahlawan, KSSUP, hari ini.

Beliau menambah bahawa KSSUP melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan akan terus membangunkan produk-produk pelancongan baharu untuk dipromosikan.

Awang Wardi (tengah) menghadiri Perasmian Bengkel Pelancongan Berasaskan Komuniti yang berlangsung di Dewan Setia Pahlawan, KSSUP.
Antara peserta daripada ahli majlis perundingan mukim dan kampung yang menyertai bengkel tersebut.

Antara produk pelancongan itu, jelasnya lagi, produk pelancongan berasaskan komuniti yang mana ia akan dilakukan secara berperingkat mengikuti keutamaan dan diharap menerusi usaha itu akan dapat membantu mempercepatkan lagi pertumbuhan pelancongan mapan berasaskan komuniti khususnya dalam kalangan majlis perundingan mukim (MPM) dan majlis perundingan kampung (MPK) untuk bergiat aktif yang secara langsung akan mendukung sektor pelancongan di negara ini.

“Antara perkara positif yang disumbangkan oleh pelancongan berasaskan komuniti, ianya dapat mendukung ahli-ahli MPM dan MPK untuk menjana pendapatan masing-masing dan memperkasakan ekonomi penduduk setempat berasaskan pelbagai hasil produk jualan, kraf tangan, sajian dan perkhidmatan kepada pelancong- pelancong.

“Ianya juga diharapkan dapat menjana peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan khususnya mukim dan kampung yang terlibat,” tambahnya.

Awang Wardi dalam ucapannya turut menyentuh mengenai Negara Brunei Darussalam yang akan menjadi tuan rumah bagi mesyuarat-mesyuarat menteri dan Forum Pelancongan ASEAN 2020 serta TRAVEX yang mana ia akan memberikan peluang untuk memperkenalkan produk-produk pelancongan yang sedia ada dan baharu kepada pelancong-pelancong dari luar negara.

“Pelancongan berasaskan komuniti setentunya akan menjadi salah satu produk yang ingin diketengahkan semasa mesyuarat dan forum ini nanti. Adalah diharap lebih ramai lagi pelancong-pelancong asing yang akan berkunjung ke negara ini setiap tahun dan menjadikan Negara Brunei Darussalam sebagai destinasi pilihan utama untuk bercuti,” tekannya.

Bengkel yang disertai oleh seramai 70 orang peserta yang terdiri daripada ahli-ahli MPM dan MPK itu bermatlamat untuk mengongsi piawaian ASEAN bagi perkhidmatan komuniti seperti penginapan inap desa dan aktiviti-aktiviti pelancongan berasaskan komuniti.

Peserta bengkel turut diberikan taklimat mengenai langkah-langkah dan pendekatan untuk menghasilkan Satu Kampung Satu Produk (1K1P) yang diselaraskan oleh pihak Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan mendengarkan beberapa pengalaman dan amalan terbaik yang dikongsi oleh pengusaha-pengusaha pelancongan berasaskan komuniti tempatan yang telah memenangi Anugerah Pelancongan Berasaskan Komuniti ASEAN di Vietnam pada Januari 2019.

Bengkel itu diharapkan akan dapat memberi dorongan kepada pengusaha-pengusaha pelancongan berasaskan komuniti untuk berusaha lebih gigih dalam mencapai pengiktirafan peringkat ASEAN dan memenuhi piawaian ASEAN dan seterusnya melayakkan mereka untuk dicalonkan bagi anugerah berprestij, Anugerah Pelancongan Berasaskan Komuniti ASEAN, iaitu sebuah platform bagi mendapatkan pengiktirafan dan publisiti lebih meluas sehingga ke peringkat serantau.