Monday, December 5, 2022
22.3 C
Brunei

-

Eco-Chat tingkat kesedaran isu kemapanan

Sim Y. H.

Perubahan iklim dan kemapanan merupakan isu yang memerlukan kerjasama daripada semua peringkat individu, kerajaan, komuniti mahupun swasta untuk memastikan mesej kelestarian, kehidupan hijau serta pemuliharaan alam sekitar dapat diamati secara mendalam oleh masyarakat khususnya pewaris negara pada masa hadapan.

Ke arah itu, Kempen Sustainable Nation yang mendapat sokongan daripada BIBD bermatlamat untuk mengetengahkan mesej dan harapan ke arah sebuah negara mapan melalui kesedaran mengenai dunia sekeliling, perubahan iklim, pemuliharaan alam sekitar dan kehidupan mapan di peringkat sekolah, komuniti dan juga perniagaan.

Di bawah kempen itu, salah satu aktiviti yang dikendalikan ialah inisiatif Eco-Chat di mana ia merupakan siri ceramah secara maya dilaksanakan oleh Community for Brunei dengan kerjasama Asean Youth Advocates Network (AYAN) Brunei.

la meningkatkan kesedaran menge-nai isu-isu kemapanan dalam skala yang lebih besar serta masalah yang dihadapi dan usaha padu untuk menangani masalah bagi kepentingan bersama.

Perkara tersebut dijelaskan oleh Pengasas Bersama Community for Brunei, Shinny Chia dalam temu bual bersama Media Permata mengenai Kempen Sustainable Nation dan Eco-Chat secara maya, baru-baru ini.

Menurutnya, Eco-Chat memberikan peluang kepada para peserta daripada ASEAN untuk menyertai siri ceramah berkenaan bagi sama-sama menimba ilmu pengetahuan dan berkongsi pandangan dalam pelbagai isu termasuk perubahan iklim dan kemapanan.

Pada masa yang sama, ia juga dihasratkan untuk meningkatkan kesedaran dan berfikir secara bertanggungjawab bukan sahaja mengenai bagaimana kita menjalani kehidupan tetapi bagaimana kita menjalankan perniagaan kerana ekonomi merupakan nadi pertumbuhan negara.

Dalam usaha mengetengahkan isu-isu terbabit, ia memerlukan sokongan padu daripada semua pihak melalui penekanan kerjasama seluruh negara (Whole of Nation) untuk mencapai matlamat kemapanan.

Hasrat itu termaktub di dalam kempen Sustainable Nation di mana ia akan memberikan inspirasi dan menggalakkan individu, komuniti serta pertubuhan bukan kerajaan untuk tampil ke hadapan dalam sama-sama menyokong agenda kemapanan negara.

Mengulas mengenai sokongan ke arah menjadikan masyarakat lebih peka alam sekitar dan keusahawanan bertanggungjawab khususnya melalui sokongan BIBD, Pengasas MY Actions for SDGs, Nurul Hadina Haji Alias berkata usaha institusi kewangan untuk mengetengahkan isu-isu berkaitan kemapanan membantu meningkatkan lagi kesedaran masyarakat mengenai usaha ke arah mencapai agenda Matlamat Pembangunan Mampan (SDGs). Selain itu ia memberikan galakan kepada masyarakat untuk bertindak secara kolektif.

Memberikan pandangan mengenai perubahan iklim dan kepentingan kemapanan sebagai seorang usahawan, Ketua Sekretariat Perubahan Iklim Brunei di bawah Kementerian Pembangunan, Dayang Noor Dina Zharina binti Haji Yahya menerangkan bahawa Dasar Perubahan Iklim Kebangsaan Brunei Darussalam bermatlamat untuk memandu peralihan negara menjadi sebuah ekonomi karbon rendah dan berdaya tahan iklim. la dihasratkan membuka peluang dalam bidang pertumbuhan karbon rendah untuk dimanfaatkan oleh perniagaan baharu serta penjanaan bidang pertumbuhan hijau baharu.

“Ini membuka peluang bagi perniagaan untuk melihat potensi bidang permintaan yang baharu kerana dengan penekanan kepada perubahan iklim, bukan sahaja usahawan perlu menjadi hijau sebagai sebuah organisasi dengan melaksanakan usaha-usaha pemuliharaan alam sekitar termasuk dalam operasi perniagaan seperti memastikan mereka mengurangkan risiko atau impak kepada alam sekitar.”

Tambahnya, “Mereka juga perlu kreatif dan menyediakan perkhidmatan hijau dan karbon rendah sebagai sebahagian daripada perniagaan mereka kerana orang ramai inginkan pilihan hijau dan menjadi pengguna hijau.”

Beliau berkata pergerakan ke arah dunia karbon rendah, perniagaan atau perusahaan Brunei harus bersedia untuk menyediakan produk dan perkhidmatan hijau itu bagi memenuhi permintaan masyarakat.

“Perubahan iklim akan memberi kesan kepada semua orang termasuk perniagaan,” katanya.

Menyentuh mengenai perubahan iklim itu, Country Director AYAN Brunei, Afiqah Zailani berkata penekanan kepada kehidupan mapan khususnya bagi generasi akan datang adalah amat mustahak kerana cara hidup yang dikendalikan selama ini telah membawa kepada perubahan iklim drastik yang memberi kesan kepada masyarakat yang hidup dalam pelbagai komuniti.

Oleh itu, adalah amat penting bagi kita untuk menstrukturkan semula cara kehidupan kita, dengan mendidik diri kita supaya lebih peka kepada alam sekitar serta menjadi pengguna hijau dan pengusaha hijau, tambahnya.

Kemapanan seharusnya menjadi cara hidup masa hadapan kita dan perniagaan atau perusahaan perlu menjadikan kemapanan sebagai nilai teras mereka.

Shinny menekankan bahawa kita kini berada dalam detik sejarah kita di mana perubahan iklim bergerak pantas dan kita perlu memahami bahawa kita tidak dapat terus menggunakan sumber tanpa mempertimbangkan akibatnya.

Oleh itu, dalam bergerak ke hadapan, isu kemapanan harus menjadi tumpuan utama bagi segenap lapisan masyarakat.

Ringkasan

Kempen Sustainable Nation
– Mengetengahkan mesej dan harapan ke arah sebuah negara yang mapan.
– Mempertingkat kesedaran mengenai dunia sekeliling, perubahan iklim, pemuliharaan alam sekitar dan kehidupan mapan di peringkat sekolah, komuniti dan juga perniagaan.

Inisiatif Eco-Chat
– Siri ceramah secara maya diadakan oleh Community for Brunei dengan kerjasama Asean Youth Advocates Network (AYAN) Brunei.
– Membincangkan isu-isu kemapanan dan menyemai kesedaran mengenainya dalam skala lebih besar serta berusaha secara bersepadu untuk menangani masalah bagi kepentingan bersama.
– Memberikan peluang kepada para peserta dari ASEAN untuk menyertai siri ceramah bagi sama-sama menimba ilmu pengetahuan dan berkongsi pandangan dalam pelbagai isu termasuk perubahan iklim serta kemapanan.

Pendekatan Whole of Nation
– Usaha mengetengahkan isu mengenai kemapanan, meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kemapanan, perubahan iklim dan pemuliharaan alam sekitar serta sokongan bersepadu.
– Sokongan peringkat individu, komuniti, sekolah, perusahaan dan perniagaan dan dengan menekankan kerjasama seluruh negara (Whole of Nation) untuk bergerak ke hadapan mencapai matlamat kemapanan.

- Advertisment -

Disyorkan Untuk Anda

ASEAN: Tiga tindakan promosi pembangunan bandar mampan

FUKUSHIMA, 4 DIS – Mesyuarat keempat Peringkat Tinggi Rangkaian Bandar Pintar ASEAN-Jepun bermula di sini hari ini, dengan ASEAN mengetengahkan tiga tindakan utama untuk...

Australia dakwa suspek IS

- Advertisment -