Ekonomi domestik menurun 1.4 peratus

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 5 SEPT – Pertumbuhan ekonomi global dijangka akan meningkat sebanyak 6 peratus pada 2021, sementara itu, ekonomi domestik telah mencatatkan penurunan sebanyak 1.4 peratus tahun-ke-tahun pada suku pertama 2021.

Di samping itu, kadar inflasi domestik juga diramal akan berada dalam lingkungan 1 peratus ke-2 peratus bagi 2021, menurut Kenyataan Dasar Bank Pusat Brunei Darussalam
(BDCB)1/2021 yang dikeluarkan BDCB, di sini.

BDCB juga memaklumkan bahawa risiko keseluruhan bagi sektor perbankan pada suku pertama 2021 kekal pada tahap yang sama dengan suku keempat 2020 dan sebagai salah satu langkah untuk mengawal risiko sistemik sektor kewangan, BDCB telah mengenal pasti Domestic Systemically Important Bank(s) (DSIB) bagi tempoh Jun hingga Disember 2021.

Dalam kenyataan dasar itu lagi, BDCB memaklumkan bahawa industri perbankan telah mengekalkan tahap modal yang kukuh dan berdaya tahan dengan agregat Capital Adequacy Ratio sebanyak 21.4 peratus.

Walau bagaimanapun, dengan peningkatan ketidakpastian berikutan de-ngan penularan wabak COVID-19 dan kadar faedah atau keuntungan global yang masih rendah, pulangan keuntungan bagi industri perbankan telah menurun sedikit.

BDCB juga telah melanjutkan tempoh bantuan kepada pelanggan perbankan, iaitu peniaga-peniaga dan individu yang terkesan akibat wabak COVID-19 dan peniadaan yuran dan caj, kecuali caj pihak ketiga, bagi sebarang pemindahan wang dari 1 April 2021 sehingga 30 September 2021.

Berikutan gelombang kedua jangkitan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam bermula Ogos 2021, tempoh bantuan berkenaan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2021.

Kenyataan menyatakan bahawa bagi mempromosikan ketelusan dan disi-plin pasaran, BDCB telah mengemaskinikan keperluan pendedahan awam yang sedia ada dengan mengeluarkan Notis Peraturan mengenai Pillar 3 – Public Disclosure Requirements.

Sementara itu, bagi memastikan kawalan dan pengurusan konflik kepentingan yang efektif dalam penerbitan dan pengagihan laporan penyelidikan kepada pihak pelabur mengenai sekuriti-sekuriti atau penerbit-penerbit sekuriti, sama ada secara elektronik, percetakan atau mana-mana bentuk, satu garis panduan telah dikeluarkan, iaitu Guideline on Handling Conflict of Interest upon Promoting Research Reports.

Selain itu, sebagai langkah berterusan untuk mengukuhkan perlindungan pengguna kewangan dengan perkembangan semasa produk dan perkhidmatan kewangan, BDCB telah mengeluarkan dua notis yang telah dikemaskinikan iaitu Notice on Market Conduct dan Notice on Establishment of a Complaints Handling Function within Financial Institutions.

Orang ramai yang ingin mendapatkan Kenyataan Dasar BDCB 1/2021 yang lengkap, mereka boleh melayari laman sesawang www.bdcb.gov.bn serta bagi yang ingin mendapatkan maklumat lanjut dan bagi sebarang pertanyaan, boleh menghubungi BDCB di talian 2388388 atau melalui e-mel [email protected]