Enam mahasiswa UBD tamat penempatan kerja dirai

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 8 Nov – Enam mahasiswa Universiti Brunei Darussalam (UBD) telah menamatkan penempatan kerja selama 14 minggu di Pusat Sejarah Brunei, hari ini, dan diraikan pada majlis tamat program di pusat berkenaan, di sini.

Turut hadir pada majlis berkenaan ialah Pegawai Sejarah Kanan, Pengiran Hajah Mahani binti Pengiran Haji Ahmad.

Mahasiswa dan mahasiswi daripada Program Pengajian Sejarah dan Kesusasteraan Melayu itu telah memulakan penempatan kerja mereka pada 6 Ogos lalu.

Pusat berkenaan telah memperbanyakkan program ini sejak 2001 yang mana dengan adanya program ini bukan sahaja memberikan pendedahan awal kepada peserta mengenai pengalaman bekerja tapi berpeluang menerokai pusat berkenaan dengan lebih dekat sekali gus mempelajari sesuatu yang baharu.

Semasa menjalani program tersebut, mahasiswa dan mahasiswi diberikan tugasan khusus untuk menghadiri penulisan esei sejarah praktikal batu nisan dan pelbagai kaedah atau metodologi penyelidikan sejarah.

Selain itu, mereka juga diberikan tunjuk ajar dan didedahkan mengenai teknik penulisan, penyuntingan dan penyemakan di bahagian penerbitan dan pemasaran supaya mereka dapat menghadiri  penulisan yang lebih teratur dan bersistematik.

Antara objektif program adalah untuk melahirkan generasi muda dan belia yang berilmu dan berpengetahuan luas dalam pelbagai bidang termasuk sejarah di samping diberi pendedahan kepada alam pekerjaan.

Program juga akan dapat memberi kesedaran dan kefahaman mengenai kepentingan sejarah tanah air dalam usaha meningkatkan dan menegakkan identiti bangsa dan Negara.

Mahasiswa UBD yang dirai ketika sesi bergambar ramai bersama pegawai-pegawai Pusat Sejarah Brunei dan penyelia dari UBD.