Enam syarikat diberi kebenaran urus haji

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 19 OKT – Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) menerusi Jabatan Urusan Haji memaklumkan bahawa enam buah syarikat pelancongan telah diberikan kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej haji dan umrah selama tiga tahun bermula tahun 1443 Hijrah hingga 1445 Hijrah.

Syarikat-syarikat tersebut terdiri daripada Syarikat Darussalam Holdings Sdn Bhd, Syarikat Straits Central Agencies Sdn Bhd, Syarikat Raudah Al-Amin Sdn Bhd, Syarikat Continental Yachting Sdn Bhd, Syarikat Dar El-Ehsan Travel & Tours Sdn Bhd dan Syarikat Al-Hijrah Travel & Tours Sdn Bhd.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan KHEU, kebenaran berkenaan tertakluk kepada kebenaran keluar negara dan kebenaran mengerjakan ibadat haji dan umrah yang ditetapkan oleh kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Sehubungan itu, orang ramai yang berhasrat untuk menunaikan ibadat haji dan umrah dikehendaki untuk mengikuti pakej syarikat-syarikat yang disenaraikan bagi memastikan urusan-urusan perjalanan haji dan umrah berjalan dengan lancar dan teratur.