Eratkan hubungan keluarga melalui Program Bimbingan Solat

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 26 NOV – Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui Unit Takmir Bahagian Imarah dengan kerjasama Syababul Wafa, Kumpulan Belia Masjid Kampung Perpindahan Mata-Mata semalam, telah mengungkayahkan Program Bimbingan Solat Dalam Keluarga yang diadakan secara dalam talian.

Antara tujuan program adalah untuk mengukuhkan lagi kekeluargaan antara ibu bapa dan anak-anak di samping membimbing anak-anak tentang solat.

Ia juga dihasratkan untuk melahirkan ibu bapa sebagai contoh dalam keluarga selain melahirkan sebuah keluarga harmoni serta diharap akan dapat mendidik anak-anak dalam ilmu keagamaan sekali gus menjadi pelapis pada masa akan datang.

Program berkenaan telah disertai oleh ahli-ahli jawatankuasa takmir masjid, ibu bapa serta belia remaja.

Manakala penceramah pada program tersebut ialah Pengarah Pusat Pentadbiran dan Pengurusan Al-Minhaj, Awang Abdul Rahman bin Haji Razak.

Antara yang menghadiri Program Bimbingan Solat dalam Keluarga secara maya itu. – Gambar serahan Jabatan Hal Ehwal Masjid