Full lockdown jika orang awam masih berkeliaran

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 21 SEPT – Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Isham bin Haji Jaafar menegaskan pihak kerajaan akan mengenakan sekatan pergerakan penuh (full lockdown) jika orang awam masih lagi berkeliaran dan tidak mengambil serius dengan langkah pencegahan penularan wabak ketika ini.

Beliau menekankan perkara tersebut ketika menjawab persoalan mengenai apakah langkah yang kerajaan akan ambil untuk membendung pertambahan penularan di rumah persendirian, semasa sidang media hari ini.

Yang Berhormat Dato menjelaskan penambahan kluster dari rumah persendirian seperti yang dikongsikan pada sidang media kelmarin, telah menunjukkan empat kluster yang mengandungi hampir 50 orang dalam kluster perumahan ini.

“Ini menunjukkan orang ramai masih lagi berkeliaran ke sana sini, sedangkan kita sudah berada pada tahap sekatan separa (partial lockdown), ramai yang bekerja dari rumah (WFH) dan banyak syarikat terutamanya perusahaan kecil dan sederhana mengalami masalah.

“Jadi, jika masih ada yang tidak mengambil serius terhadap perkara ini dan kes masih meningkat, salah satu cara adalah membuat full lockdown,” tegas Yang Berhormat Dato.

Beliau seterusnya mengingatkan full lockdown bermaksud orang awam sama sekali tidak akan dibenarkan keluar dan hanya anggota keselamatan, Kementerian Kesihatan yang bertugas serta kedai-kedai tidak semestinya akan beroperasi malah tidak akan ada penghantaran makanan.

“Jika full lockdown dilaksanakan, kita perlu menyediakan makanan di rumah, sekurang-kurangnya untuk keperluan tempoh satu bulan atau mungkin membawa kepada dua tiga bulan bagi melihat hasilnya kerana pada masa ini saja sudah banyak penularan komuniti,” tekannya.

Beliau seterusnya berharap kepada orang ramai untuk mengambil serius perkara ini dan memahami mengapa penekanan dan peringatan untuk terus berada di rumah dan mengapa perlunya mengawal perjalanan.