Gerai perayaan kembali, patuhi garis panduan

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 13 JULAI – Gerai Perayaan Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74 akan diadakan bermula 15 hingga 31 Julai dari pukul 5 petang hingga 10 malam di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan di setiap daerah.

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN) dalam kenyataannya yang dikeluarkan di sini, hari ini, menyatakan bahawa bagi Daerah Brunei dan Muara, lokasi gerai perayaan berkenaan ialah di kawasan lapang letak kereta Jalan Bendahara, kawasan dalam Taman Haji Sir Muda Omar ‘Ali Saifuddien dan sebahagian Jalan Pretty. Bagi Daerah Belait di kawasan letak kereta Bangunan Gerai Tudong Saji, Kuala Belait; Daerah Tutong di kawasan lapang berdepan dengan Hospital Duli Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Pekan Tutong serta bagi Daerah Temburong pula adalah di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar.

Kenyataan menyatakan lagi bahawa ke arah mempertingkatkan lagi langkah-langkah membendung penularan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam serta berpandukan kepada nasihat-nasihat Kementerian Kesihatan, maka para penjaja dan pengunjung gerai perayaan dikehendaki untuk mengikut syarat-syarat serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh jabatan-jabatan bandaran dan Jabatan Daerah Temburong.

Bagi penjaja gerai perayaan, mereka hendaklah memastikan diri dan pekerja mereka sentiasa memakai penutup mulut dan hidung, penjaja yang tidak sihat dinasihatkan untuk tidak hadir berniaga serta memastikan penjarakan sosial termasuk pelaksanaan arahan-arahan yang dibuat oleh pihak kerajaan seperti penempatan petak dan penjaja gerai perayaan dikehendaki untuk memastikan kebersihan petak.

Sementara itu, bagi pengunjung gerai perayaan perlu memastikan penjarakan sosial dengan mematuhi garis panduan-garis panduan dan arahan-arahan yang dibuat oleh pihak kerajaan serta mereka yang mempunyai tanda jangkitan atau tidak sihat adalah dinasihatkan untuk tidak mengunjungi gerai perayaan sehingga sembuh atau sihat.

Bagi mereka yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai gerai perayaan boleh menghubungi Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan di talian 7179900, Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria di talian 3340631, Jabatan Bandaran Tutong di talian 8117115 dan Jabatan Daerah Temburong di talian 7371265.

KHEDN juga mengingatkan bahawa para penjaja dan pengunjung gerai perayaan yang didapati tidak mematuhi garis panduan dan syarat-syarat yang ditetapkan boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204.

Para penjaja dan pengunjung dipohonkan untuk memberikan kerjasama untuk mematuhi arahan-arahan serta nasihat-nasihat yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dari semasa ke semasa.

Kawasan gerai perayaan di Daerah Brunei dan Muara sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Baginda Sultan tahun ini. – Gambar oleh Muiz Matdani