Gerai perayaan meriahkan Hari Keputeraan

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 15 JULAI – Gerai Perayaan sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74 bermula hari ini hingga 31 Julai dari pukul 5 petang hingga 10 malam di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan di setiap daerah.

(Klik di sini untuk berita lanjut)