Gerai Ramadan ditiadakan

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 6 APRIL – Kurang tiga minggu sahaja lagi negara akan memasuki bulan Ramadan dan seperti lazimnya di bulan inilah peniaga kecil-kecilan mengambil peluang mencari rezeki di gerai jualan yang diadakan di beberapa buah tempat di seluruh negara.

Sehubungan itu, melihat kepada negara yang masih berdepan dengan COVID-19, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan mengambil langkah mengawal penularan wabak berkenaan dengan meniadakan gerai jualan di bawah kawalan Jabatan Bandaran, Jabatan Daerah dan Jabatan Belia dan Sukan.

Gerai jualan ditiadakan tahun ini adalah berpandukan kepada nasihat Kementerian Kesihatan dalam membendung penularan COVID-19 di negara ini dan untuk kesejahteraan dan keselamatan orang awam.

Yang Berhormat Pehin seterusnya menjelaskan, ini adalah sebagai langkah berterusan pihak kerajaan untuk menjaga kesihatan dan keselamatan orang ramai dengan mengelakkan daripada menghadiri tempat perkumpulan secara beramai-ramai, selain untuk mengamalkan penjarakkan sosial di tempat awam selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan.

Sehubungan itu, tambah Yang Berhormat Pehin, sebagai alternatif kepada peniadaan gerai Ramadan pada tahun ini serta memastikan peluang perniagaan pada bulan Ramadan tetap ada, KHEDN melalui jabatan-jabatan bandaran dan jabatan-jabatan daerah serta Jabatan Belia dan Sukan akan menyelaras inisiatif perkhidmatan perniagaan secara dalam talian (online).

Gerai Ramadan tahun ini akan ditiadakan sebagai langkah berwaspada mengekang penularan COVID-19. – Gambar fail pada 7 Mei 2019 oleh Ak Zaki Kasharan

Ini adalah untuk membantu peniaga-peniaga dengan khidmat nasihat menggunakan portal www.ekadaibrunei.bn iaitu sebuah portal direktori dalam talian yang menyediakan pautan laman sesawang ke platform-platform ‘eDagang’ tempatan, penyedia perkhidmatan penghantaran dan logistik.

Projek ini merupakan usaha sama antara Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, KHEDN, Pihak Berkuasa Industri Teknologi Info-Komunikasi (AITI) dan Darussalam Enterprise (DARe) yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi (kedua), pada 28 Mac 2020 semasa Sidang Media bagi Status Terkini Jangkitan COVID-19.

KHEDN seterusnya berharap orang ramai khususnya peniaga-peniaga gerai Ramadan akan memberikan kerjasama dan sokongan kepada inisiatif projek eDagang ini ke arah menjamin kelangsungan perniagaan para pengusaha mikro, kecil dan sederhana (PMKS) di negara ini.

Ini seterusnya dapat memenuhi permintaan pelanggan semasa bulan Ramadan nanti dan dalam masa yang sama, peniaga juga digalakkan untuk mencari alternatif lain yang difikirkan bersesuaian seperti penyediaan perkhidmatan penghantaran terus ke rumah-rumah pelanggan.

Untuk maklumat lanjut, orang ramai khususnya peniaga gerai Ramadan boleh menghubungi pihak AITI di talian 2323232 atau [email protected] dan DARe Helpdesk, di talian 8363442 – 2384830 atau [email protected]

Selain itu, orang ramai juga boleh menghubungi jabatan-jabatan bandaran dan jabatan-jabatan daerah serta Jabatan Belia dan Sukan semasa waktu bekerja dan di luar waktu bekerja mengenai inisiatif perkhidmatan perniagaan secara dalam talian yang disediakan oleh pihak kerajaan.