Golongan muda berupaya membangun negara

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 12 DIS – Sebagai pemimpin masa hadapan negara, perubahan bermula dengan golongan muda kerana mereka mempunyai keupayaan untuk membangun dan merubah negara sambil kita berusaha untuk mencapai Wawasan Brunei 2035.

Dengan bertambahnya perbincangan dan kesedaran mengenai perubahan iklim dan kemapanan, golongan muda merupakan kumpulan yang akan mempunyai tenaga, kreativiti serta idealisme untuk berada di barisan hadapan perubahan dan inovasi.

“Media sosial dan teknologi baharu yang tertanam dalam kehidupan seharian awda dan ilmu pengetahuan yang boleh digunakan untuk merangsang perubahan positif dan tindakan kolektif.”

Golongan belia berada dalam kedudukan sentral untuk menerajui transformasi positif serta bertindak sebagai ejen utama bagi pembangunan dan perkembangan, tekan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah, selaku pengerusi Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) dalam video ucapannya di perasmian Sidang Kemuncak Pemerkasaan Belia BIBD (BIBD YES!) 2021 yang berlangsung secara maya, kelmarin.

Beliau menambah bahawa pada Oktober lalu, BIBD telah mengumumkan rangka kerja kemapanan yang akan menyaksikan bank itu menetapkan sasaran $2 bilion kepada pembiayaan mampan menjelang 2030.

Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew ketika menyampaikan ucapannya semasa perasmian BIBD YES! yang berlangsung secara maya. – Gambar serahan BIBD.

Matlamat rangka kerja kemapanan itu, tambah beliau lagi, adalah berkait rapat dengan Maqasid Syariah yang sekian laman menjadi prinsip yang membimbing BIBD sebagai sebuah bank Islam, untuk membawa kesedaran dan pendidikan kepada masyarakat dengan kita bekerjasama untuk mengurangkan kesan perubahan iklim.

Sebagai sebuah bank Bruneian at Heart, BIBD berharap bagi semua orang untuk bertindak sekarang untuk membawa perubahan yang berkekalan supaya generasi muda akan mewarisi sebuah negara dan dunia yang lebih hijau, selamat dan saksama.

Manakala rangka kerja kemapanan meletakkan asas untuk masa hadapan yang mampan bagi belia, BIBD YES! merupakan kaedah di mana bank itu berharap untuk menyampaikan kemahiran dan pemikiran yang diperlukan bagi beliau untuk meneruskan legasi dan mencapai tahap baharu pencapaian serta perkembangan.

Sebagai rakan kongsi dalam perkembangan, BIBD sentiasa komited kepada inisiatif dan program yang memenuhi tunggal tanggungjawab sosial korporatnya iaitu pendidikan, keusahawanan dan komuniti.

Yang Berhormat Dato menyatakan bahawa sidang kemuncak berkenaan jatuh di bawah tunggak pendidikan dan merupakan bukti kukuh bagaimana BIBD melihat pendidikan sebagai amat mustahak kepada kejayaan dan perkembangan negara.

Terdahulu dalam ucapannya lagi, Yang Berhormat Dato berkata bahawa BIBD YES! diadakan bagi menyahut seruan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa Sambutan Hari Belia Kebangsaan pada Ogos lalu di mana Baginda menekankan petingnya belia dalam membentuk masa hadapan negara.

Oleh itu, sidang kemuncak berkenaan diharap akan menyediakan sebuah platform bermakna bagi warga muda di Negara Brunei Darussalam untuk belajar daripada contoh yang cemerlang dari dalam dan luar negara, bagaimana mana untuk mengurus kesusahan, bagaimana untuk menolak bagi perubahan serta bagaimana untuk berkomunikasi dengan empati, terbuka dan kebaikan.