Guna pendekatan pedagogi inovatif, efektif

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 17 OKT – Inovasi dalam bidang pendidikan bukan sahaja menekankan kepada penggunaan peralatan canggih dalam menyampaikan ilmu pengetahuan malah aspek menggunakan pendekatan pengajaran yang inovatif serta memberikan peluang kepada para pelajar untuk menerokai dan membina pembelajaran yang interaktif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mereka.

Dalam hubungan itu, pembelajaran inovatif memberikan penekanan kepada perubahan amalan pengajaran di dalam bilik darjah daripada hanya berpusatkan kepada guru menjadi kepada pembelajaran yang berpusatkan kepada pelajar.

Perkara tersebut dijelaskan oleh Penyelidik Saintis Kanan, The National Institute of Education (NIE), Nanyang Technology University (NTU), Republik Singapura, Dr Teo Chew Lee ketika menyampaikan ucaptama bertajuk ‘Communities of Innovators through Evidence-based and Theory-driven practice’ pada Persidangan Hari Guru 2019 yang berlangsung di Dewan Canselor, Universiti Brunei Darussalam (UBD), hari ini.

Persidangan yang diadakan bersempena Sambutan Hari Guru ke-29 itu dilancarkan oleh Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Hamzah bin Haji Sulaiman.
Turut hadir ialah Timbalan Menteri Pendidikan, Datin Seri Paduka Dr Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh, setiausaha-setiausaha tetap dan timbalan setiausaha tetap serta pegawai-pegawai kanan Kementerian Pendidikan.

Persidangan itu dihadiri oleh seramai 282 orang peserta yang mewakili pelbagai peringkat sekolah rendah, menengah, maktab dan institusi-institusi pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU).

Yang Berhormat Menteri Pendidikan ketika mendengar penerangan daripada guru dan mahasiswa Sarjana Perguruan (MTeach).
Yang Berhormat Menteri Pendidikan bergambar ramai dengan para penyampai ucaptama dan ahli panel Forum Persidangan Hari Guru 2019.

Dr Teo dalam ucaptama itu, turut menyatakan bahawa penyelidikan yang ekstensif mendapati bahawa membangunkan sifat pemikiran seperti pemikiran kritikal dan rasa ingin tahu dalam diri seseorang pelajar amat penting.

Oleh itu, jelasnya lagi, adalah amat penting bagi amalan bilik darjah perlu melalui perubahan supaya ia dapat mempersiapkan pelajar-pelajar pada masa kini untuk ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan.

Terdahulu, Pemangku Ketua Pusat Kerjasama Sains, Teknologi dan Alam Sekitar (Pusat STEP), Kementerian Pendidikan, Pengiran Hajah Mas Joliwane binti Pengiran Haji Tejudin dalam kata alu-aluannya menyatakan bahawa persidangan itu bermatlamat untuk menggalakkan para guru untuk meneroka dan menemui pendekatan-pendekatan baharu dalam pedagogi inovatif dan inovasi dalam teknologi, metodologi serta saintifik selaras dengan tema persidangan iaitu ‘Memperkasa Kecemerlangan Pendidikan melalui Inovasi’.

Pengiran Hajah Mas Joliwane menerangkan bahawa perkembangan teknologi telah membuat perubahan yang signifikan terhadap cara hidup dan adalah amat penting untuk membincangkan mengenai cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru-guru dan para pelajar dalam menggunakan teknologi bagi merangsang inovasi di bilik darjah.

Dalam hubungan itu, para guru dan pendidik perlu untuk menjadi lebih kreatif dalam mencari strategi untuk menyampaikan pembelajaran signifikan bagi memastikan para pelajar memperoleh kemahiran yang relevan serta bersedia untuk masa hadapan.

Persidangan itu menyaksikan pembentangan sebanyak 30 buah kertas kerja bagi sesi selari yang disampaikan oleh guru-guru dan ahli akademik tempatan, mahasiswa dan mahasiswi serta graduan baharu menamatkan pengajian dalam Sarjana Perguruan (MTeach) dalam bidang yang seiring dengan subtema persidangan.