Hari Sukan ASEAN meriah

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 22 SEPT – Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri telah mengadakan Hari Sukan ASEAN yang berlangsung di Dewan Serbaguna, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas, hari ini.

Hadir selaku tetamu kehormat dan mengambil bahagian dalam aktiviti yang diadakan pada acara itu ialah Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin.

(Ikuti berita lanjut dalam Media Permata)