Ibadah korban bentuk sifat mahmudah, mahabbah

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 17 JULAI – Kelazimannya sebaik sahaja masuk ke bulan Zulhijjah, umat Islam akan meraikan Hari Raya Aidiladha dan melakukan ibadah korban pada hari tersebut atau hari-hari tasyrik iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah.

Ibadah korban itu adalah amalan yang disukai Allah SWT.

Manakala hukum melakukan ibadah korban adalah sunat muakadah iaitu sunat yang sangat dituntut bagi orang Islam yang baligh, berakal, merdeka, dan berkemampuan untuk melaksanakannya.

Khatib dalam khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk ‘ibadah Kurban Membentuk Sifat Mahmudah’, turut menerangkan maksud berkemampuan ialah orang yang mampu untuk berkorban setelah ada lebihan dari keperluan pada Hari Raya Aidiladha dan hari-hari tasyrik.

Selain itu, waktu bagi menyembelih binatang korban itu ialah selepas naik matahari pada Hari Raya Aidiladha, iaitu setelah selesai sembahyang Sunat Hari Raya Aidiladha pada 10 Zulhijjah.

Oleh yang demikian, jika binatang tersebut disembelih sebelum waktu tersebut, maka tidaklah ia dikira sebagai ibadah korban.

Khatib menjelaskan, ibadah korban yang dilakukan itu, selain ia sebagai satu ibadah yang menghasilkan ganjaran pahala, ia juga adalah medan tarbiah bagi membentuk sifat mahmudah atau terpuji dan nilai-nilai Islam yang luhur dalam diri seseorang.

Antara sikap dan sifat mahmudah yang dapat dibentuk melalui ibadah korban ini ialah ia mampu mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, selain dapat mengikis sifat tamak dan melahirkan sifat murah hati kerana membelanjakan harta ke jalan Allah SWT.

Mengerjakan ibadah korban juga mampu menanam sifat ikhlas dalam melaksanakan apa jua ibadah yang perintahkan oleh Allah SWT dan ia juga mampu menyemai sikap sentiasa bersyukur terhadap segala nikmat dan rezeki yang telah dikurniakan oleh Allah SWT kepada kita. Seterusnya ia juga dapat menjalin dan memupuk sikap mahabbah dan pemedulian terhadap masyarakat.

Ini dapat dilihat melalui pengagihan daging-daging korban tersebut yang menunjukkan sikap pemedulian kita kepada yang berhak menerimanya khususnya kepada para fakir, miskin dan golongan yang memerlukan.

Khatib dalam khutbahnya turut menyeru untuk meningkatkan lagi ketakwaan kepada Allah dengan melakukan amalan kebajikan seperti melaksanakan ibadah korban bagi golongan yang berkemampuan dan turut mendoakan agar rezeki bertambah berkat dan dijauhi dari segala musibah dan malapetaka.