IITFT serah buku perancang kewangan

BANDAR SERI BEGAWAN, 15 SEPT – Insurans Islam TAIB Family Takaful Sdn Bhd (IITFT), pakar pengendali Takaful dalam produk simpanan dan perlindungan kewangan menye-rahkan buku perancangan kewangan kepada Darussalam Enterprise (DARe), salah satu pelanggan korporat IITFT yang terletak Bangunan di Reka Bentuk & Teknologi, Taman Teknologi Anggerek Desa.

Menurut kenyataan Insurans Islam TAIB Holdings, buku perancangan kewangan itu dikarang oleh Pengurus Besar IITFT, Haji Shamsul bin Haji Muhammad yang merupakan perunding kewangan berkanun (ChFC) dan perancang kewangan Islam (IFP).

Buku tersebut dihasilkan untuk memberi kesedaran tentang pentingnya perancangan kewangan peribadi dan untuk menyokong aspirasi kerajaan Brunei dalam mewujudkan masyarakat celik dari segi kewangan dan menabung secara berhemah.

Hadir semasa penyerahan buku tersebut ialah Pengurus Besar IITFT dan Pegawai dari DARe, Dayang Norsuzielawaty binti Haji Abdul Bakar. IITFT akan mengedarkan buku-buku perancangan kewangan tersebut kepada pelanggan korporatnya sepanjang minggu-minggu mendatang.

Pengurus Besar IITFT ketika menyerahkan buku perancangan kewangan kepada Dayang Norsuzielawaty. – Gambar serahan Insurans Islam Taib Holdings