Imagine, Ensign kukuh keselamatan siber

Oleh Nurdiyanah R.

BANDAR SERI BEGAWAN, 5 MAC – Dalam usaha berterusan untuk menyediakan ekonomi Brunei yang terbaik dan terkini, imagine Sdn Bhd baru-baru ini telah mengumumkan kerjasama dengan Ensign InfoSecurity (Ensign) iaitu sebuah syarikat keselamatan pure-play yang terbesar di Asia.

Dengan kerjasama tersebut imagine akan dapat memperkukuhkan lagi keselamatan sibernya kepada perusahaan dan organisasi kerajaan di negara ini.

Kerjasama tersebut adalah yang terbaharu antara rangkaian imagine di peringkat serantau dan antarabangsa yang bertujuan untuk menyumbang kepada pertumbuhan dan kestabilan ekonomi Brunei.

Memfokuskan kepada Pelan Induk Ekonomi Digital Brunei 2025 yang merangkumi pengukuhan lanskap keselamatan siber di negara ini, bersama dengan perkembangan penggunaan digital yang memerlukan perlindungan data, infrastruktur dan jaringan daripada ancaman siber yang semakin meningkat.

Sehubungan itu, imagine terus komited untuk memastikan syarikat-syarikat perusahaan dan kerajaan yang beroperasi di Brunei memiliki portfolio pilihan yang banyak, yang dapat melindungi data penting dan sensitif dalam operasi mereka, dengan itu dapat mendorong kerajaan dalam penggunaan digital dalam semua aspek kehidupan yang tidak terbatas pada perdagangan, kewangan dan perbankan, penjagaan kesihatan, pendidikan, pertanian, pelancongan, tenaga serta logistik dan pengangkutan.

Ketua Pegawai Eksekutif imagine, Dayang Suzannawati binti Haji Suharju berkata, “Kami gembira dapat bekerjasama dengan Ensign dengan reputasi, kepakaran dan wawasan mereka yang kukuh dalam dunia keselamatan siber.

“Ini juga merupakan sumbangan imagine demi mencapai Wawasan 2035 yang memerlukan kerjasama daripada semua sektor di negara ini termasuk sektor swasta untuk memanfaatkan digital bagi mewujudkan ‘Negara Pintar’.”

Dengan serangan siber yang semakin berleluasa di seluruh dunia, Brunei tidak terkecuali menghadapi jenayah siber seperti pencurian data peribadi sensitif. Oleh itu kerjasama dengan Ensign InfoSecurity, imagine sekarang dapat menawarkan perkhidmatan dengan aman kepada pelanggan kerajaan dan korporatnya.

Ensign mampu menyediakan khidmat nasihat dan jaminan keselamatan siber, perkhidmatan integrasi reka bentuk dan sistem dan perkhidmatan keselamatan yang dikendalikan untuk pengesanan ancaman lanjutan, pemburuan ancaman, dan tindak balas insiden.

“Sama seperti bagaimana kita melindungi kewangan kita, kita sekarang harus melihat keselamatan maklumat sebagai yang terpenting bagi setiap operasi yang bergantung pada infrastruktur rangkaian di beberapa industri utama.