imagine rasmi pavilion di LTAB

BANDAR SERI BEGAWAN, 24 Jan – Syarikat imagine Sdn Bhd telah membuka lokasinya yang ke-10 di ruang berlepas dan ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei (LTAB).
Pelancarannya telah disempurnakan oleh Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, Yang Berhormat Dato Seri Setia Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof.

Turut hadir ialah Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi, Dato Seri Paduka Dr Haji Abdul Manaf bin Haji Metussin yang juga pengerusi Syarikat Telekom Brunei Berhad (TelBru) serta pegawai-pegawai kanan Kementerian Pengangkutan dan Info-komunikasi, imagines dan TelBru.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan imagine, terletak di lokasi strategik bagi kemudahan pelancong dan pengunjung lapangan terbang, cawangan berkenaan akan dapat memenuhi keperluan pelancong untuk berhubung menerusi rangkaian Nationwide WiFi imagine yang boleh didapati di pelbagai lokasi strategik ketika mereka meneroka Brunei.

Di samping itu, kehadiran imagine di pintu masuk utama ke Brunei itu diharap dapat mengetengahkan negara sebagai sebagai sebuah negara yang bergerak ke arah kemajuan teknologi.

Inilah yang dihasratkan imagine dalam menyokong sepenuhnya kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan sebahagian daripada inisiatif pelancongan ke arah Wawasan Brunei 2035 dalam mempelbagaikan ekonomi selain daripada minyak dan gas.

Ketua Pegawai Eksekutif imagine, Suzanna Suharju dalam ucapannya berkata, tatkala negara mencatatkan perkembangan dalam tahun baharu ini, imagine akan terus melibatkan pelanggannya melalui semua platform yang ada sebagai sebahagian daripada wawasan dan budaya berpusatkan pelanggan syarikat yang menekankan keperluan pelanggan sebagai sebahagian daripada visi dan misi imagine.

Beliau seterusnya menambah, beberapa bulan akan datang akan menjadi masa yang menarik untuk rakyat Brunei di mana imagine memulakan perjalanan yang bermatlamat untuk memenuhi setiap keperluan rakyat Brunei.

Sejurus pelancaran, Yang Berhormat Dato serta tetamu khas yang lain melihat lebih dekat lagi cawangan baharu berkenaan sekali gus menyaksikan pakej-pakej dan perkhidmatan yang ditawarkan.

Seperti pusat imagine yang lain, perkhidmatan pavilion berkenaan pada masa ini termasuk pendaftaran bagi perkhidmatan jalur lebar dan panggilan, perkhidmatan mudah alih pasca bayar, kad-kad WiFi prabayar yang boleh digunakan menerusi rangkaian Nationwide WiFi imagine, kemas kini dan pembayaran bil serta Pusat Pengalaman Pelanggan untuk membantu pelanggan menghubungkan dengan kemudahan WiFi di lapangan terbang berkenaan.

Yang Berhormat Dato Seri Setia Abdul Mutalib, Dato Seri Paduka Dr Haji Abdul Manaf dan Suzanna Suharju bergambar ramai selepas perasmian pavilion imagine di LTAB.
Warga imagine yang sedia menghulurkan bantuan perkhidmatan kepada para pelanggan.
Pavilion imagine yang dilancarkan di LTAB.
Para jemputan khas, pihak pengurusan dan kakitangan imagine hadir pada majlis tersebut.