Inisiatif kongsi ilmu berkaitan penanaman padi

Oleh Imelda Groves HA

BANDAR SERI BEGAWAN, 17 Dis – Dalam usaha meninjau lebih dekat kegiatan pertanian dan berkongsi pengetahuan serta pengalaman berkaitan penanaman padi, Timbalan Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand, Tuan Yang Terutama Dr Wiwat Salyakamthorn dan ahli rombongan dari Kementerian Pertanian dan Koperasi Thailand telah mengadakan lawatan kerja tiga hari ke negara ini bermula semalam sehingga 19 Disember.

Lawatan kerja Tuan Yang Terutama dan rombongan merupakan atas undangan kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan (KSSUP).

Antara kawasan yang dilawat termasuklah Kawasan Kemajuan Pertanian (KKP) Padi Wasan, Limau Manis, Batang Perhantian dan Ladang Tunas Harapan di KKP Sibongkok.

TYT Dr Wiwat Salyakamthorn dan rombongan juga berpeluang melawat Empangan Imang yang merupakan sumber pengairan bagi sebahagian ladang pertanian di Daerah Brunei dan Muara.

Beliau turut menyaksikan lebih dekat padi yang baharu berusia dua bulan di sawah padi Wasan serta memberikan pendapat bahawa padi yang ditanam di sana kurang organisma mikro yang membantu kesihatan akar berdasarkan rupa padi yang agak kekuningan dan akarnya yang agak pendek.

Timbalan Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand, Dr Wiwat Salyakamthorn ketika meneliti keadaan padi semasa membuat lawatan ke Kawasan Kemajuan Pertanian (KKP) Padi Wasan, Limau Manis, Batang Perhantian dan Ladang Tunas Harapan di KKP Sibongkok. Beliau berserta rombongan telah mengadakan lawatan kerja tiga hari ke negara ini sehingga 19 Disember. – Gambar oleh Imelda Groves HA
Timbalan Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand ketika meneliti tanah sawah padi di Wasan.
Pegawai Pertanian Kanan, Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, Awang Saidin bin Namit ketika menyampaikan penerangan mengenai sistem Empangan Imang. – Gambar oleh Yusrin Junaidi

Melalui deria rasa apabila menggenggam tanah sawah di sana, beliau menjelaskan keadaan tanah juga perlu dipertingkatkan namun pengairan adalah baik memandangkan Negara Brunei Darussalam menerima turunan hujan yang mencukupi.

Beliau dan rombongan turut berkongsi cara pengurusan tanah pertanian, pengurusan dan pemulihan tanah asid sulfat bagi penanaman padi dan tanaman lain serta sistem pengairan secara konvensional dalam taklimat yang berlangsung di Institut Pendidikan Teknikal Brunei (IBTE) Kampus Agro-Teknologi, Wasan yang turut dihadiri pegawai dan kakitangan Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, para pengusaha serta tenaga pengajar dan penuntut IBTE.

Selain itu, mereka juga mengadakan perbincangan dua hala dengan pihak KSSUP dan Jabatan Pertanian dan Agrimakanan dalam projek kerjasama di bawah memorandum persefahaman kedua-dua kementerian tersebut.

Mengiringi Tuan Yang Terutama pada lawatan tersebut ialah Pengarah Pertanian dan Agrimakanan, Hajah Aidah binti Haji Mohd Hanifah dan Juruekopertanian, Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, Dayang Khairunnisa binti Haji Omar Ali serta pegawai dan kakitangan dari Jabatan Pertanian dan Agrimakanan KSSUP.