Inisiatif sektor pengangkutan tangani COVID-19

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 17 JUN – Negara Brunei Darussalam, hari ini, menjadi pengerusi dan tuan rumah bagi Mesyuarat Pegawai-pegawai Kanan Pengangkutan ASEAN (STOM) ke-49 yang dijalankan melalui persidangan video.

Mesyuarat menjadi landasan bagi membincangkan dan mengongsikan inisiatif dan tindakan yang telah diambil oleh negara-negara ahli ASEAN dalam menangani wabak COVID-19.

Perkongsian maklumat mengenai dengan beberapa langkah yang telah diambil dalam sektor pengangkutan juga diharap dapat membantu serta memberikan sokongan kepada negara-negara ahli ASEAN dalam sama-sama menangani wabak COVID-19 yang sedang melanda dunia pada ketika ini.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, mesyuarat dipengerusikan oleh Setiausaha Tetap di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Haji Mohammad Nazri bin Haji Mohammad Yusof dan disertai oleh perwakilan-perwakilan daripada negara-negara ahli ASEAN dan Sekretariat ASEAN.

Mengetuai delegasi Negara Brunei Darussalam semasa mesyuarat tersebut ialah Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Pengiran Haji Mohd Zain bin Pengiran Haji Abdul Razak.

Turut serta dalam delegasi tersebut ialah pegawai-pegawai kanan di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan-jabatan serta pihak berkuasa di bawahnya.
Mesyuarat tersebut merupakan perjumpaan tahunan bagi membincangkan langkah-langkah sokongan dasar serta hala tuju yang perlu bagi pembangunan industri dan infrastruktur pengangkutan.

Ia turut membincangkan perkembangan dalam memperkukuhkan lagi kesalinghubungan sektor pengangkutan di rantau ASEAN serta meningkatkan integrasi serantau dan daya saing.

Selain itu, mesyuarat juga telah merebiu projek-projek dan inisiatif sektor pengangkutan ASEAN yang dilaksanakan dan disasarkan sebagai deliverables bagi tahun 2020.

Mesyuarat STOM ke-49 telah didahului dengan Mesyuarat Task Force on Mid-Term Review of the Kuala Lumpur Transport Strategic Plan 2016-2025 (KLTSP) yang berlangsung kelmarin.
Antara fokus mesyuarat pasukan petugas berkenaan adalah bagi merebiu dan membincangkan tahap perlaksanaan beberapa projek yang menjadi kegiatan utama (milestone) di bawah KLTSP 2016-2025.

Mesyuarat STOM ke-49 seterusnya diikuti dengan Mesyuarat Ad Hoc Pegawai-pegawai Kanan Pengangkutan ASEAN dan China (STOM + China), yang dipengerusikan bersama oleh Haji Mohammad Nazri dan Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Kerjasama Antarabangsa, Kementerian Pengangkutan China, Zhang Xiaojie.

Mesyuarat Ad Hoc STOM dan China diadakan khusus bagi membincangkan cadangan China untuk mengadakan Mesyuarat Khas Menteri-menteri Pengangkutan ASEAN dan China yang dijadualkan pada Julai 2020.