Institusi pendidikan dibuka 50% had kapasiti

Oleh Sim Y. H. & Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 11 NOV – Institusi pendidikan teknikal dan pengajian tinggi serta pusat latihan awam dan swasta di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) akan dibenarkan beroperasi dengan had kapasiti 50 peratus mengikut keluasan tempat dalam satu-satu masa ketika Fasa Peralihan.

Selain itu, hanya individu yang lengkap mendapat dua dos sahaja akan dibenarkan untuk hadir ke premis-premis berkenaan dengan bukti pengesahan vaksinasi hendaklah ditunjukkan.

Perkara tersebut dikongsikan oleh Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Hamzah bin Haji Sulaiman semasa sidang media harian di Kementerian Kesihatan, hari ini.

“Di samping itu, semua individu adalah diperlukan untuk menjalani ujian ART sekali setiap minggu dengan keputusan negatif,” tambahnya.

“Turut dilaksanakan adalah keperluan am yang lazim seperti pemakaian pelitup muka bagi semua individu; pengimbasan kod QR dengan menggunakan aplikasi BruHealth sebelum memasuki premis awam dan hanya mereka yang mempunyai kod BruHealth warna hijau dan kuning sahaja dibenarkan masuk dengan kad pengenalan ditunjukkan sebagai pengesahan serta lain-lain keperluan yang berkaitan dalam memastikan garis panduan Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam adalah sentiasa dipatuhi,” ujar beliau.

Yang Berhormat Menteri Pendidikan semasa menghadiri sidang media harian yang diadakan di Kementerian Kesihatan, kelmarin.

Semasa Fasa Peralihan itu nanti juga, tegasnya, guru-guru di pra-sekolah, sekolah rendah, menengah, maktab dan pusat tingkatan enam, awam dan swasta di bawah Kementerian Pendidikan, KHEU dan sekolah antarabangsa, adalah dibenarkan untuk kembali ke sekolah masing-masing dengan had kapasiti 50 peratus daripada jumlah warga sekolah dalam satu masa serta mengguna pakai pelan kelangsungan perniagaan (BCP) masing-masing.

“Perkara ini adalah bagi mem-berikan guru-guru kesempatan untuk membuat persediaan pengajaran dan pembelajaran yang diperlukan menjelang tahun akademik 2022 yang baharu.”

Selain itu, semasa sesi soal jawab, Yang Berhormat Menteri Pendidikan turut menjelaskan mengenai status pelajar yang belum mendapatkan vaksin, mereka adalah tidak dibolehkan untuk menghadiri atau menggunakan kemudahan di institusi berkenaan.

Yang Berhormat Menteri me-nerangkan, institusi pendidikan tinggi dan teknikal masih lagi menggunakan model hibrid untuk pembelajaran dan ini akan dilaksanakan kepada pelajar yang tidak dapat ke premis dengan membuat pembelajaran atas talian.

Di samping itu, beliau turut menjelaskan penilaian hujung semester dalam fasa peralihan dan seperti dalam perancangan awal, ia akan dilaksanakan secara dalam talian.

Dengan perlaksanaan menggunakan kaedah ini, Yang Berhormat Menteri berharap, semua pelajar akan dapat melalui proses penilaian mereka pada penghujung semester.