Tuesday, October 4, 2022
27.6 C
Brunei

Jadikan jalan raya sebagai penghubung destinasi yang selamat

-

(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)

Disediakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan

SIRI DUA

2) Mematuhi peraturan lalu lintas

Peraturan lalu lintas adalah peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa bagi pengguna-pengguna jalan raya. Setiap negara meletakkan peraturan lalu lintas jalan raya bagi mewujudkan keselamatan jalan raya di negara masing-masing.

Mematuhi lampu isyarat dan tanda-tanda di jalan raya, memandu pada had yang dibenarkan, memakai tali pinggang keledar, tidak menggunakan telefon bimbit semasa memandu, menyalakan isyarat ke kanan atau ke kiri ketika menukar haluan adalah antara peraturan yang ditetapkan bagi menjamin keselamatan lalu lintas. Kelalaian dalam mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan boleh saja mengundang mudarat bukan saja kepada diri pengguna itu sendiri malahan juga orang lain.

Mewujud dan menggubal peraturan lalu lintas adalah perlaksanaan merealisasikan tujuan syariat Islam. Mengapa dikatakan sedemikian?

Setiap peraturan yang diwujudkan dan digubal oleh pihak kerajaan adalah bertujuan untuk menjaga maslahah orang awam. Peraturan ini termasuk dalam perkara-perkara yang disyariatkan kerana agama Islam amat mementingkan penjagaan dan pemeliharaan terhadap lima tujuan syara‘ iaitu pemeliharaan terhadap ugama, pemeliharaan terhadap nyawa atau jiwa, pemeliharaan terhadap akal, pemeliharaan terhadap keturunan dan pemeliharaan terhadap harta benda.

Dengan penggubalan dan perlaksanaan peraturan lalu lintas ini dapat menjamin keselamatan manusia dari sudut jiwa dan harta benda mereka. Contoh; peraturan yang dikuatkuasakan merupakan antara langkah mengelak berlakunya perkara yang boleh mengundang kepada kecederaan tubuh badan, kematian dan kerosakan harta benda.

Sentiasa bertolak ansur sesama pengguna jalan raya terutama ketika berlaku kesesakan dapat mencipta suasana selamat di samping dapat membantu melepaskan kesusahan pengguna lain.

Jelas di sini, peraturan lalu lintas yang ditetapkan oleh pihak kerajaan adalah salah satu langkah menolak kemudaratan atau bahaya yang boleh membawa pada kemusnahan jiwa dan harta benda. Menolak kemudaratan atau bahaya itu bermaksud menghilangkan atau menyingkirkan sesuatu yang boleh membawa kemudaratan atau bahaya. Menghilangkan atau menyingkirkan sesuatu yang boleh mendatangkan kemudaratan itu pula merupakan salah satu tuntutan yang terkandung di dalam kaedah-kaedah fiqhiyyah, iaitu:

“Kemudaratan hendaklah dihilangkan.”

Kaedah ini adalah bersumber daripada sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa‘id al-Khudriy Radhiallahu ‘anhu:

“Tidak boleh mencipta mudharat (bahaya) dan tidak boleh mendatangkan mudharat (bahaya).” (Hadits riwayat al-Baihaqi)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak syak lagi bahawa mewujudkan peraturan lalu lintas itu adalah antara perkara yang dituntut oleh syara‘.

Para ulama kontemporar dalam Persidangan Majma‘ al-Fiqh al-Islami (Akademi Fiqh Islam) kali ke-8 menyebut dalam resolusi bahawa mematuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan adalah wajib selama mana tidak bercanggah dengan syari‘at Islam. Ini kerana mematuhi undang-undang atau peraturan itu merupakan salah satu daripada perkara mentaati ulul amri (pemerintah).

3) Menghormati pengguna jalan raya lain

Para pengguna perlu sedar bahawa dirinya merupakan salah seorang daripada anggota masyarakat dan menjaga kebajikan masyarakat merupakan tanggungjawab yang perlu dijaganya.

Sikap saling hormat menghormati merupakan tanggungjawab yang perlu dipupuk antara sesama pengguna jalan raya. Sikap ini dapat melahirkan suasana positif di jalan raya seperti tolong menolong sesama pengguna.

Tolong menolong ini adalah antara akhlak Islam yang sering disebut oleh para ulama tasawwuf, antaranya Imam al-Ghazali Rahimahullahu Ta‘ala dalam kitab beliau Ihya ‘Ulumuddin.

Sikap tolak ansur juga termasuk dalam perkara tolong menolong. Sentiasa bertolak ansur sesama pengguna jalan raya terutama ketika berlaku kesesakan dapat mencipta suasana selamat di samping dapat membantu melepaskan kesusahan pengguna lain, sebagai contoh pemandu memberi laluan kepada kereta yang ingin mengambil u-turn (laluan pusing) ketika berlaku kesesakan jalan raya.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar Radhiallahu ‘anhuma, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda yang maksudnya:

“Seorang muslim itu adalah saudara seorang muslim yang lain. Dia tidak boleh menganiayainya dan dia tidak boleh membiarkannya dizalimi atau disakiti. Barangsiapa yang membantu menunaikan hajat saudaranya, maka Allah pun akan menunaikan hajatnya. Dan barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melepaskan salah satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat.” (Hadits riwayat al-Bukhari)

Begitulah antara akhlak yang sewajarnya dimiliki oleh para pengguna jalan raya. Akhlak ini bukan saja mendatangkan manfaat kepada diri pengguna itu sendiri dari segi kebaikan dan keselamatan diri, bahkan juga kepada pengguna yang lain.

Syariat Islam datang untuk menjaga maslahah manusia. Antara matlamat syariat Islam ialah memelihara jiwa dan harta benda.

Jika kemalangan merupakan punca kehilangan jiwa atau nyawa manusia dan kerosakan pada harta benda, maka hendaklah berusaha untuk mencegahnya dari berlaku. Antara usaha mencegah itu ialah dengan menjaga adab-adab di jalan raya. Marilah kita bersama menjadikan jalan raya sebagai penghubung destinasi yang selamat untuk semua.

- Advertisment -

Disyorkan Untuk Anda

PBB: 5.7 juta mangsa banjir Pakistan berdepan krisis makanan

ISLAMABAD, 3 OKT – Agensi kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) memberi amaran kira-kira 5.7 juta mangsa banjir Pakistan berdepan krisis makanan serius dalam masa...
- Advertisment -