Jauhi penyalahgunaan dan pengedaran dadah

BANDAR SERI BEGAWAN, 26 JUN – Agama Islam mengajarkan umatnya supaya sentiasa memelihara nyawa, agama, akal fikiran, harta dan keturunan dan melarang mendekati perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada kelima-lima perkara tersebut.

Antara perkara-perkara yang boleh mendatangkan mudarat dan di larang dalam Islam adalah seperti meminum arak, berzina, berjudi, memakan riba, rasuah, penyalahgunaan dadah dan seumpamanya.

 (Klik di sini untuk cerita lanjut)