JKR tandatangani tiga MOU

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 21 NOV – Kementerian Pembangunan sentiasa peka dan prihatin akan permasalahan yang dihadapi oleh penduduk negara dengan menangani masalah-masalah yang dihadapi termasuk memastikan persimpangan yang selamat dan selesa bagi pengguna jalan raya dan pelancaran sistem saliran di kawasan yang sering dilanda banjir.

Sehubungan dengan itu, Majlis Menandatangani Kontrak dan Penyerahan Dokumen Kontrak serta Surat Lantikan Konsultan Bagi Projek-projek Jabatan Kerja Raya (JKR), Kementerian Pembangunan bagi tiga projek, diadakan di Dewan Atria Simpur, Ibu Pejabat JKR, hari ini.

Projek-projek yang ditandatangani itu ialah projek pembinaan jejambat di Lebuh raya Muara-Tutong/Persimpangan Perumahan Kampung Lugu, Kontrak Penggal Pemeliharaan Saliran dan Kolam bagi Daerah Tutong dan Projek Kerja-kerja Mengorek dan Melebar di Kampung Birau dan Kampung Padnunok.

Hadir selaku tetamu kehormat dan menyaksikan penandatanganan kontrak bagi projek-projek berkenaan ialah Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Ir. Haji Suhaimi bin Haji Gafar.

Turut hadir ialah Timbalan Menteri Pembangunan, Dato Seri Paduka Ar. Haji Marzuke bin Haji Mohsin; Setiausaha Tetap (Infrastruktur, Perumahan dan Profesional), Kementerian Pembangunan, Ir Haji Amer Hishamuddin bin POKAP DSS Haji Zakaria; Timbalan Setiausaha Tetap (Korporat dan Undang-undang), Kementerian Pembangunan, Sr Hajah Norhayati binti Haji Mohd Yaakub; Pemangku Ketua Pengarah Kerja Raya, Ir Haji Mohd Salleh bin Haji Karim dan warga JKR serta kementerian tersebut.

Yang Berhormat Menteri Pembangunan menyaksikan penandatanganan salah satu kontrak bagi projek di Kampung Birau dan Kampung Padnunok. – Gambar oleh Muiz Matdani

Di majlis berkenaan, Projek Pembinaan Jejambat di Lebuh raya Muara-Tutong/ Persimpangan Perumahan Kampung Lugu menandatangani bagi pihak JKR ialah Haji Mohd Salleh dan saksi, Pemangku Pengarah Jalan Raya, Haji Mazlan bin Haji Abdul Salim manakala bagi Hiew H.Y. Construction Sdn Bhd diwakili Chong Chen Kong.

Sementara itu, bagi Kontrak Penggal Pemeliharaan Saliran dan Kolam bagi Daerah Tutong ialah di antara JKR dan Nur Tharwan Sdn Bhd di mana menandatangani bagi JKR ialah Haji Mohd Salleh dan saksi, Pemangku Pengarah Saliran dan Pembetungan, Hajah Aida binti Haji Abdul Hamid manakala bagi Nur Tharwan Sdn Bhd ialah Pengiran Mohd Su’ud Pengiran Haji Abdullah.

Bagi Projek Kerja-kerja Mengorek dan Melebar di Kampung Birau dan Kampung Padnunok di antara JKR dan J.Y.C. Sdn Bhd ditandatangani oleh Haji Mohd Salleh dan saksi, Hajah Aida manakala bagi J.Y.C. Sdn Bhd ialah Haji Lamat Haji Abdul Rahman.

Projek Pembinaan Jejambat di lebuh raya Muara-Tutong/Persimpangan Perumahan Kampung Lugu bernilai $12,933,010.99 bermatlamat untuk menyediakan persimpangan yang selamat dan selesa serta melancarkan pergerakan trafik serta aliran lalu lintas dan meningkatkan tahap keselamatan di Lebuh raya Muara-Tutong.

Bagi Kontrak Penggal Pemeliharaan Saliran dan Kolam bagi Daerah Tutong bernilai $418,385.00 bermatlamat untuk mengurangkan kejadian banjir kilat khususnya ketika hujan lebat dan melancarkan sistem pengaliran di kawasan-kawasan yang sering dilanda kebanjiran.

Projek Kerja-kerja Mengorek dan Melebar di Kampung Birau dan Kampung Padnunok dengan nilai $346,290.00 adalah bagi melancarkan sistem saliran di kawasan-kawasan yang sering dilanda banjir apabila hujan lebat dan ketika air pasang.

Majlis kemudian menyaksikan Yang Berhormat Dato Seri Setia Ir. Haji Suhaimi menyampaikan dokumen kontrak kepada syarikat-syarikat dianugerahkan kontrak serta penyerahan surat lantikan konsultan kepada Petar Perunding Sdn Bhd bagi Projek Kerja-kerja Menaiktarafkan Loji Rawatan Kumbahan Gadong Fasa 2, Pintu Malim dan Stesen-stesen Pam, LKA Konsult Sdn Bhd bagi Projek Proposed National Isolation Centre Laboratory (NTRL) and Virology Services serta Bolton Hennessey Sdn Bhd bagi Projek Pembinaan Jejambat di Lebuh raya Muara-Tutong /Persimpangan Perumahan Kampung Lugu.