JPM adakan majlis tadarus

Oleh Syahmi Hassan

Gambar oleh Muiz Matdani

BANDAR SERI BEGAWAN, 14 Mei – Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Jabatan-jabatan di bawahnya hari ini mengadakan Majlis Bertadarus bagi Tahun 1440 Hijrah/2019 Masihi di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis/Madang.

Majlis tadarus itu dikelolakan bersama oleh Bahagian Keselamatan dan Penguatkuasaan di Jabatan Perdana Menteri; Pasukan Polis Diraja Brunei; Biro Mencegah Rasuah; Jabatan Keselamatan Dalam Negeri, Biro Kawalan Narkotik dan Jabatan Penyelidik Brunei dengan kerjasama Jawatankuasa Takmir Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis/Madang.

Hadir pada majlis tadarus itu ialah Menteri di JPM, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud dan Ketua Hakim Syar’ie, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar.

Turut hadir ialah ahli-ahli Majlis Mesyuarat Ugama Islam; ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara; pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam; hakim Mahkamah Rayuan Syar’iah; hakim-hakim Mahkamah Tinggi Syari’ah; juruaudit agung; setiausaha-setiausaha tetap; ketua-ketua jabatan serta pegawai-pegawai dan kakitangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya.

Majlis dimulakan dengan penyampaian beberapa sumbangan wakaf yang disampaikan oleh Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti kepada imam Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit.

Ia diteruskan dengan bacaan Surah Al-Fatihah, disusuli dengan tadarus Al-Quran, bacaan Doa Selamat, sembahyang fardu Asar berjemaah.

Majlis tadarus dan berbuka puasa JPM dan jabatan-jabatan di bawahnya akan diteruskan lagi pada 16 Mei ini di Masjid Ash-Shaliheen.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud ketika menyampaikan sumbangan wakaf kepada imam Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit.
Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti ketika menyertai majlis tadarus di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis/Madang.