Jumlah pesakit kanser semakin meningkat

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 26 NOV – Tahun 2018 menyaksikan kira-kira 644 orang warga dan penduduk tetap Negara Brunei Darussalam dikesan menghidapi penyakit kanser dan jumlah kematian pada tahun tersebut pula adalah 304 orang, 19 peratus daripada jumlah punca kematian di negara ini.

Dalam tempoh 2014 hingga 2018, penghidap kanser di negara ini menunjukkan peningkatan sebanyak 17 peratus berban-ding tempoh 2009 hingga 2013. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan menyeru agar orang ramai melakukan pencegahan awal berbanding mengubatinya khususnya penyakit-penyakit tidak berjangkit.

Statistik dan saranan dinyatakan oleh Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Isham bin Haji Jaafar pada sidang media Program Pemeriksaan Kanser Kolorektal dan Payudara di Pusat Kesihatan Berakas hari ini.

Menurutnya, risiko sepanjang hayat untuk menghidap penyakit kanser adalah sebanyak 28 peratus iaitu satu dalam setiap empat orang. Secara perinci, risiko untuk menghidap kanser bagi lelaki adalah sebanyak 27 peratus iaitu satu dalam setiap empat orang lelaki manakala dalam kalangan perempuan pula, risiko untuk menghidap kanser adalah lebih tinggi iaitu sebanyak 29 peratus atau satu dalam setiap tiga orang wanita.

Di Negara Brunei Darussalam, kanser-kanser utama pada 2018 dalam kalangan lelaki adalah kanser kolorektal, kanser paru-paru, kanser prostat dan kanser hati manakala itu, dalam kalangan wanita pula, kanser payudara adalah yang tertinggi diikuti kanser kolorektal, kanser rahim dan kanser serviks.

Yang Berhormat Menteri Kesihatan ketika sidang media mengenai penyakit kanser di Pusat Kesihatan Berakas, kelmarin.

“Natijahnya, sesiapa sahaja boleh menghidap kanser dan kita perlu menangani dan mencegah masalah dan beban yang dibawa oleh penyakit kanser ini,” katanya.

Beliau menambah bahawa beban yang ditanggung oleh individu dan masyarakat adalah ketara di mana impak penyakit kanser boleh dilihat daripada segi kesan negatif kepada pembangunan sosioekonomi negara termasuk pengurangan produktiviti iaitu tenaga kerja, ketidakhadiran bertugas serta perbelanjaan penjagaan kesihatan yang tinggi.

Yang Berhormat Dato berkata, salah satu kaedah bagi mencegah terjadinya komplikasi akibat penyakit kanser seperti kanser kolorektal dan kanser payudara ialah dengan melakukan pemeriksaan awal untuk penyakit berkenaan.

“Pengesanan kanser pada tahap awal atau pra-kanser akan dapat meningkatkan lagi peluang kanser itu dirawat termasuk mengelakkan keperluan rawatan-rawatan seperti pembedahan besar dan seumpamanya.Oleh sebab itu, kebanyakan kanser di negara ini hanya dikesan atau di diagnosis pada tahap akhir,” tambah beliau.

Sehubungan itu, dalam meningkatkan lagi usaha kementeriannya menangani masalah penyakit kronik seperti kanser, Yang Berhormat Dato berkata, kementerian akan memperkenalkan Program Pemeriksaan Kanser Kolorektal dan Program Pemeriksaan Kanser Payudara bermula 26 November.

Program pemeriksaan kanser kolorektal akan dijalankan di pusat kesihatan dan klinik terpilih di seluruh negara dan akan dikendalikan oleh jururawat yang terlatih.

Program pemeriksaan kanser payudara akan dikendalikan di klinik kesihatan wanita di pusat-pusat kesihatan dan bagi Daerah Temburong, program pemeriksaan kesihatan akan dilakukan di Hospital Pengiran Isteri Hajjah Mariam, Pekan Bangar.

Pendaftaran boleh dibuat dengan mengisi borang dan menghantarnya ke Peti Pelanggan Kementerian Kesihatan, memuat turun borang penyertaan daripada laman sesawang program iaitu www.ppkk.gov.bn dan menghantar borang yang telah lengkap diisi melalui e-mel [email protected] serta mendaftar secara dalam talian melalui laman sesawang www.ppkk.gov.bn menggunakan akaun E-Darussalam (jika ada).