Kadar penuaan, demensia negara meningkat

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 20 SEPT – Walaupun demensia mungkin kelihatan seperti kondisi yang normal bagi warga emas, hakikatnya ia bukanlah proses penuaan yang biasa di mana sehingga hari ini, diramalkan sekitar 50 juta orang di seluruh dunia hidup dengan demensia dan jumlah itu dijangka akan meningkat lebih tiga kali ganda sehingga menjadikan jumlah penghidap sekitar 152 juta orang menjelang 2059.

“Negara Brunei Darussalam juga tidak terkecuali daripada proses penuaan dalam kalangan penduduknya. Menurut data terkini, penduduk yang berumur 65 tahun ke atas berjumlah lebih 22,000 orang pada 2019.” Kadar jumlah penduduk golongan tersebut diramalkan meningkat daripada 6 peratus pada tahun ini kepada 16 peratus jumlah seluruh penduduk pada 2040.

Oleh yang demikian, amatlah mustahak bagi setiap pihak untuk sama-sama menyedari dan mengambil peranan mereka tersendiri untuk memberikan sokongan dan pemedulian yang wajar kepada individu yang menghidap demensia, jelas Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin ketika berucap pada Sesi Dialog Dalam Talian Mengenai Demensia bersempena Bulan Alzheimer Sedunia 2020 yang berlangsung di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), hari ini.

Di samping itu, adalah amat penting untuk bertindak bagi mengurangkan risiko menghidap demensia di peringkat nasional, rantau dan global terutamanya dalam golongan warga emas, tambahnya lagi.

Yang Berhormat Dato ketika memulakan perbicaraan mengenai demensia, mengongsilam beberapa pemerhatian dan pandangan bagi diteruskan dalam perbincangan forum berkenaan.

Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menyampaikan ucapan semasa Sesi Dialog Atas Talian Mengenai Demensia bersempena Bulan Alzheimer Sedunia 2020 di KKBS, kelmarin.

Beliau berkata bahawa perbincangan itu sentiasa menyedari bahawa kita boleh melakukan lebih banyak dan lebih baik, dalam tanggungjawab terhadap golongan warga emas khususnya dalam mengubah pola pemikiran berkaitan demensia.

Dengan itu, jelasnya, kita akan dapat terus meneroka jalan-jalan terbaik untuk menjaga diri dan warga emas yang amat disayangi serta dalam masa yang sama, akan melengkapkan diri kita dan warga emas dengan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai demensia termasuk tatacara pencegahannya serta tatacara penjagaan penghidap untuk disebarkan dalam kalangan masyarakat.

“Kedua, perbincangan untuk meneruskan usaha secara konsisten dan bukan secara berkala-kala. Selaras dengan objektif Pelan Tindakan Warga Emas, usaha yang berterusan adalah amat mustahak untuk memupuk sistem sokongan dalam memelihara dan menjaga kesejahteraan warga emas yang mana akan dapat mengurangkan risiko demensia dalam jangka masa yang panjang.”

Dalam hubungan itu, Yang Berhormat Dato menyarankan agar institusi keluarga memainkan peranan utama sebagai penghubung terdekat dalam memastikan golongan warga emas sentiasa sihat, cergas dan aktif dari segi minda dan fizikal.

Perkara ketiga yang diketengahkan oleh Yang Berhormat Dato ialah perbincangan mengenai kepentingan penglibatan dan komitmen keseluruhan masyarakat di mana walaupun pihak keluarga memainkan peranan mustahak, warga masyarakat secara amnya, turut bertanggungjawab memainkan peranan masing-masing ke arah memastikan golongan warga emas adalah sebahagian daripada masyarakat yang inklusif.

“Di sinilah peluang unik bagi para belia yang dikasihi, sama ada di peringkat pengajian tinggi, persatuan atau persendirian untuk menyumbangkan semangat dan tenaga bakti mereka dalam menjalin hubungan antara generasi dan seterusnya mempelajari ilmu daripada generasi yang lebih berpengalaman.”

Beliau menekankan bahawa perkara yang penting adalah bagi setiap pihak untuk melibatkan diri secara aktif ke arah merealisasikan objektif yang sama iaitu warga emas yang sentiasa sihat, aktif dan menyumbang kepada kemajuan negara.

Dalam hubungan itu, beliau berkata bahawa forum yang diadakan itu, merupakan platform untuk memulakan perbicaraan yang bermakna dalam melibatkan diri tanpa mengira latar belakang atau umur ke arah mencapai hasrat yang sangat murni itu.