Kajian dijangka bantu pengurusan tenaga kerja

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 9 OKT – Kajian Tenaga Kerja (KTK) 2019 (Peringkat ke-2) dijangka akan bermula 14 Oktober sehingga 10 November ini.

Kajian anjuran Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi (JPKE), Kementerian Kewangan dan itu bermatlamat untuk mengumpulkan maklumat terkini mengenai saiz, struktur, taburan dan ciri-ciri tenaga kerja, pekerjaan, pengangguran dan lain-lain ciri ekonomi penduduk.

Kajian ini kelak akan digunakan untuk membantu perancangan, penyelidikan, penyediaan dasar serta pengurusan tenaga kerja. Sehubungan dengan itu, Majlis Upacara Mengangkat Sumpah bagi Pegawai-pegawai KTK 2019 telah diadakan di Auditorium Jobcentre, Kementerian Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian, Kampung Beribi, hari ini. Hadir selaku tetamu kehormat upacara mengangkat sumpah berkenaan ialah Pemangku Ketua Pengarah JPKE, Hajah Mariah binti Haji Yahya.

Hadir selaku tetamu kehormat dan menyaksikan upacara mengangkat sumpah berkenaan ialah Pemangku Ketua Pengarah JPKE, Hajah Mariah binti Haji Yahya.

Pada majlis berkenaan, seramai 82 orang pegawai KTK 2019 mengangkat sumpah dengan bacaan angkat sumpah diketuai oleh Awang Mohd Helmi bin Mohd Zuhaizul.

Pegawai-pegawai kajian yang dilantik mengangkat sumpah di upacara yang berlangsung di Auditorium Jobcentre, Kampung Beribi, kelmarin.

KTK 2019 akan melibatkan kira-kira 3,200 buah keluarga terpilih sahaja di seluruh negara. Temu duga akan dilaksanakan menggunakan kaedah Computer Assisted Personel Interview (CAPI) di mana pegawai kajian menggunakan tablet bagi menggantikan borang tanya yang dicetak semasa mereka menjalankan temu duga bersemuka dengan keluarga terpilih.

Kaedah itu mula digunakan semasa KTK 2018 dan telah membantu dalam mengurangkan kos dan masa pengendalian kajian, di samping memudahkan pemprosesan data serta meningkatkan kualiti data secara amnya.

KTK dijalankan di bawah Akta Perangkaan, Bab 81 dari Undang-undang Negara Brunei Darussalam. JPKE memberikan jaminan kepada semua keluarga atau isi rumah yang terpilih bagi kajian itu bahawa maklumat yang dikumpulkan akan disimpan sulit serta akan digunakan bagi keperluan perangkaan sahaja.

JPKE telah melantik pegawai-pegawai kajian selaku penyelia dan penemu duga untuk menjalankan kerja-kerja luar bagi kajian berkenaan. Keluarga terpilih diingatkan supaya memastikan penemu duga yang datang membuat lawatan adalah pegawai kajian yang telah dilantik melalui pas kajian, surat lantikan serta kad pengenalan mereka dan vest JPKE.

Hasil yang diperoleh melalui KTK 2019 akan dapat memberikan sumber maklumat yang penting bagi kegunaan perancangan sosioekonomi negara. Selain daripada itu, hasil KTK itu juga boleh digunakan oleh pihak sektor swasta, akademia, penyelidik, penuntut dan orang ramai bagi keperluan serta kegunaan masing-masing.

Dalam hubungan itu, JPKE menyatakan bahawa sokongan dan kerjasama semua keluarga terpilih dalam memberikan maklumat yang tepat dan lengkap adalah sangat diharapkan bagi sama-sama menjayakan kajian berkenaan.

Bagi sebarang pertanyaan mengenai KTK 2019, boleh dirujuk ke JPKE dengan menghubungi talian 2230265 atau 2230250 (waktu pejabat), e-mel [email protected] atau laman sesawang www.depd.gov.bn.