Kajian: Majoriti lebih suka kerja di pejabat

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 12 OKT – Kajian menunjukkan bahawa hanya 30 peratus orang lebih suka bekerja atau belajar dari rumah, manakala itu, 83 peratus pelajar dan 76 peratus pendidik lebih suka berada di sekolah dan 65 peratus kakitangan sektor awam dan sektor swasta lebih suka bekerja dalam pejabat.

Sementara itu, bagi yang bekerja sendiri, mereka adalah berpecah (split) antara bekerja dari pejabat (WFO) dan bekerja dari rumah (WFH).

Di samping itu, kajian juga mendapati bahawa bagi individu yang tidak mempunyai pekerjaan, mereka mempunyai kecenderungan bagi kaedah bekerja dari rumah (WFH) dengan 53 peratus yang lebih suka untuk berada di rumah.

Dapatan itu merupakan hasil daripada kajian mengenai pembelajaran atau bekerja dari rumah yang dikendalikan oleh Pasukan Tindak Balas Kecemasan Komputer (BruCERT) menerusi kaji selidik dalam talian yang diadakan pada 3 hingga 16 September. Kaji selidik berkenaan dilaksanakan untuk memahami mengenai pengalaman tempatan berhubung pembelajaran atau bekerja dari rumah disebabkan sekatan COVID-19 di Brunei pada masa ini, di mana hasil dapatan daripada kaji selidik berkenaan dikongsi dengan pelbagai kementerian, agensi, organisasi relevan dan juga kepada orang ramai.

Ia dikendalikan melalui kaji selidik dalam talian yang diberigakan kepada orang ramai melalui akaun Telegram rasmi Gov.bn, akaun media sosial BRUCERT dan Cyber Security Brunei serta dikongsi melalui WhatsApp. Kajian berkenaan dibukakan dalam tempoh dua minggu di mana saiz sampel untuk kajian ialah seramai 1,574 orang responden.

Menurut laporan kaji selidik berkenaan, 31 peratus responden merupakan mereka yang berkhidmat dalam sektor swasta, 24 peratus merupakan kakitangan awam, 22 peratus merupakan pendidik, 20 peratus merupakan pelajar, 2 peratus merupakan mereka yang bekerja sendiri dan 1 peratus merupakan mereka yang tidak mempunyai pekerjaan.

Di samping itu, 66 peratus responden merupakan mereka yang mempunyai jalur lebar tetap di rumah manakala 21 peratus pula, menggunakan jalur lebar mudah alih dan jalur lebar tetap.

Kajian turut mendapati bahawa separuh daripada responden menetap di kediaman yang mempunyai satu hingga empat pengguna dalam talian manakala itu, hanya 8 peratus sahaja mempunyai lebih daripada lapan pengguna dalam talian di rumah. Sementara itu, 76 peratus kediaman dalam kajian berkenaan mempunyai sekurang-kurangnya seorang yang belajar di rumah dan 63 peratus kediaman yang mempunyai satu atau dua orang yang WFH.

Menyentuh mengenai penggunaan Internet harian, lebih daripada separuh responden iaitu 52 peratus, menghabiskan lapan jam atau lebih dalam talian setiap hari. Bagi pelajar dan pendidik, sebilangan besar pelajar menghabiskan sekurang-kurangnya lima jam sehari dalam talian dengan hanya 18 peratus yang berada dalam talian bagi tempoh empat jam atau kurang. Dapatan serupa turut diperoleh bagi pendidik di mana keba-nyakan mereka menghabiskan masa lima jam atau lebih dalam talian setiap hari.

Bagi kakitangan awam, kajian mendapati bahawa kakitangan sektor awam berada dalam talian sekurang-kurangnya lima jam sehari dengan 27 peratus antara lapan hingga 10 jam serta 20 peratus pula menghabiskan lebih daripada 10 jam sehari dalam talian.

Bagi kakitangan sektor swasta, sebilangan besar mereka berada dalam talian bagi tempoh lapan jam dan lebih dengan 41 peratus menghabiskan masa antara lapan hingga 10 jam dan 24 peratus pula, lebih 10 jam setiap hari.

Kajian turut mendapati bahawa 92 peratus responden menggunakan komputer riba dan 87 peratus menggunakan telefon bimbit untuk memudahkan pembelajaran dalam talian atau bekerja jarak jauh.

Kajian menunjukkan bahawa cabaran utama yang dihadapi oleh para responden ialah kelajuan dan prestasi sambungan Internet di mana 46 peratus responden menyatakan perasaan tidak memuaskan atau amat tidak memuaskan serta 36 peratus pula yang tidak senang dengan kos langganan Internet.

Pada masa yang sama, 55 peratus responden menyatakan mereka berha-dapan dengan banyak gangguan di rumah, 56 peratus menyatakan mereka mempunyai waktu kerja yang lebih panjang, 53 peratus menyatakan bahawa dokumen atau fail yang diperlukan tidak dapat diakses di rumah, 40 peratus pula tidak mempunyai ruang kerja yang baik serta 33 peratus kurang mempunyai motivasi untuk belajar atau bekerja.