Kapasiti perkumpulan merujuk kepada jumlah lebih rendah

Oleh Nurdiyanah R & Salawati Hj Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 19 NOV – Dalam Fasa Peralihan ini, garis panduan dari Jabatan Perdana Menteri (JPM) bagi kadar kapasiti perkumpulan ramai yang dibolehkan telah ditetapkan bahawa setiap perkumpulan termasuk pihak penganjur dan kakitangan dalam sesebuah perkumpulan ramai itu hanya dibenarkan sebanyak 50 peratus kapasiti pada satu tempat atau pun tidak melebihi 200 individu.

Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Isham bin Haji Jaafar semasa Sidang Media bagi Situasi Terkini Jangkitan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam di Dewan Al-‘Afiah, Kementerian Kesihatan pada petang tadi menjelaskan lanjut bahawa sekiranya kapasiti yang boleh dimuatkan dalam sesebuah dewan sebanyak 1,000 orang pada asalnya maka dalam hal ini mestilah berpandukan kepada kenyataan garis panduan kapasiti yang telah ditetapkan oleh JPM itu merujuk kepada kadar kiraan jumlah yang lebih rendah iaitu di mana-mana tempat perkumpulan, maksimum perkumpulan yang dibenarkan adalah 200 orang sahaja.

Tegasnya lagi, tetapi jika keadaan tempat perkumpulan itu pada umumnya boleh memuatkan untuk 300 orang maka dalam hal ini barulah dikira mengikut kadar 50 peratus iaitu sebanyak 150 orang yang hanya boleh dibenarkan dalam satu perkumpulan mengikut prosedur operasi standard (SOP) tertentu.

Yang Berhormat Dato turut menjelaskan mengenai keraguan orang ramai, adakah dibolehkan untuk mengadakan majlis perkahwinan dalam fasa peralihan ini. Beliau seterusnya menjelaskan, majlis perkahwinan di rumah adalah dibenarkan dalam fasa ini tapi dimestikan mengikut garis panduan iaitu maksimum 50 peratus atau 200 orang jika di dalam dewan dan tidak dibenarkan menghidangkan makanan secara bufet, hanya dibenarkan dalam bentuk tapau (pack meal).

“Agensi berkenaan secara berterusan akan membuat pemantauan di premis perniagaan yang mana jumlah denda dan pelanggaran akan dikongsikan sebaik saja diterima daripada agensi yang terlibat,” jelasnya.