Kaunter imigresen dibuka secara tempahan slot

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 10 NOV – Kaunter Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan (JIPK) sudah dibuka untuk kunjungan orang ramai tapi menggunakan slot yang telah diberikan oleh pihak jabatan.

Menurutnya, orang ramai hanya perlu menghubungi jabatan berkenaan untuk mendapatkan slot yang diberikan bagi membuat urusan di kaunter-kaunter di jabatan berkenaan sama ada untuk urusan membuat kad pintar, kelahiran, kematian dan sebagainya.

Perkara berkenaan dikongsikan oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong ketika menjelaskan mengenai pembukaan kaunter di JIPK dan kaunter lain semasa Sidang Media bagi Situasi Terkini Jangkitan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam di Dewan Al-‘Afiah, Kementerian Kesihatan, hari ini.

Yang Berhormat Pehin seterusnya mengongsikan, jika sebelum ini pembatalan bagi pas pekerja dibuat di lapangan terbang tetapi sekarang, ia sudah boleh dibuat secara walk in di Ibu Pejabat JIPK.

“Insya-Allah sebelum 19 November ini, JIPK dan jabatan-jabatan lain akan mengeluarkan siaran akhbar untuk menerangkan kepada orang ramai mengenai perkhidmatan yang akan
diberikan, tatacara memohon mengikut kategori perkhidmatan yang mereka perlukan,” jelasnya.