Ke arah masa hadapan tenaga yang mampan

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 15 SEPT – Mesyuarat Menteri-menteri ASEAN bagi Tenaga (AMEM) ke-39 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan yang dihoskan dan dipengerusikan oleh Negara Brunei Darussalam bermula 13 hingga 16 September telah dibuka rasmi, hari ini.

Mesyuarat yang dihadiri oleh menteri-menteri tenaga dari negara anggota ASEAN, yang dimulakan dengan mesyuarat persiapan peringkat pegawai kanan pada dua hari pertama dan diikuti dengan permulaan AMEM ke-39 hari ini.

Menteri Tenaga, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mat Suny bin Haji Mohd Hussein merasmikan dan mempengerusikan AMEM ke-39 secara maya, hari ini.

Sementara itu, naib pengerusi bagi mesyuarat berkenaan ialah Menteri Galian dan Tenaga Kemboja, Tuan Yang Terutama Suy Sem. Turut hadir semasa mesyuarat itu ialah Timbalan Menteri Tenaga, Dato Seri Paduka Haji Matsatejo bin Sokiaw.

Mesyuarat berkenaan membincangkan perkembangan dalam aktiviti-aktiviti Pelan Tindakan ASEAN bagi Kerjasama Tenaga (APAEC) yang memasuki Fasa II bagi 2021-2025 untuk tujuh bidang program iaitu Grid Kuasa ASEAN, Saluran Gas Trans-ASEAN, Teknologi Arang Batu Bersih dan Arang Batu, Pemuliharaan dan Kecekapan Tenaga, Tenaga yang boleh diperbaharui, Perancangan dan Dasar Tenaga Serantau serta Tenaga Nuklear Awam.

Yang Berhormat Menteri Tenaga semasa merasmikan AMEM ke-39 kelmarin. – Gambar serahan Kementerian Tenaga

Fasa kedua menyasarkan sasaran yang lebih tinggi dan inisiatif-inisiatif yang baharu untuk meningkatkan lagi peralihan tenaga dan daya tahan ke arah masa hadapan tenaga yang mampan dengan mengambil kira impak COVID-19 serta rancangan pemulihan, trend dalam ekonomi global dan isu merentas tenaga seperti perubahan iklim dan pelepasan rendah karbon.

Mesyuarat itu juga akan menyokong Deklarasi Bersama Bandar Seri Begawan Menteri-menteri Tenaga ASEAN bagi Sekuriti Tenaga dan Peralihan Tenaga sebagai sebahagian daripada lima deliverables bagi pengerusi ASEAN Negara Brunei Darussalam 2021.

Antara objektif deklarasi adalah untuk membentuk pandangan tenaga serantau melepasi 2025 dalam memastikan sekuriti tenaga masa hadapan dan mempercepatkan peralihan tenaga rendah karbon ke arah komuniti ekonomi yang dinamik dan mampan.

Ini adalah mustahak dalam memastikan sektor tenaga terus membuat sumbangan efektif dan bermakna khususnya ke arah meningkatkan persediaan dan respons ASEAN kepada bencana dan kecemasan serantau. Satu daripada inisiatif-inisiatif yang diterajui Brunei ialah Kertas Konsep untuk AMEM – Pertukaran Latihan dan Pendidikan Luas bagi Peranan Gas Asli dalam Memajukan Peralihan Tenaga Rendah Karbon.

Peranan gas cecair asli (LNG) dikenali sebagai pemboleh utama dalam peralihan ASEAN ke arah ekonomi tenaga rendah karbon dan Brunei Darussalam mempunyai kelebihan pasaran yang kompetitif daripada segi kebolehpercayaan bekalan yang disokong oleh kecemerlangan operasinya.

Inisiatif-inisiatif lain yang diterajui Brunei adalah Kertas Konsep bagi Penubuhan Program Interaksi Tenaga ASEAN, sebagai tambahan kepada mengendalikan Bengkel bagi Ekonomi Hidrogen dan Penangkapan, Penggunaan serta Penyimpanan Karbon.