Kekal 8 penerbangan seminggu

Oleh Ak Zaki Kasharan

BANDAR SERI BEGAWAN, 30 OGOS – Jika dilihat jadual penerbangan Syarikat Penerbangan Diraja Brunei (RB) sejak tahun lalu, tidak banyak perubahan berlaku dengan lebih kurang lapan penerbangan yang diaturkan dalam masa seminggu.

Penerbangan-penerbangan yang dijalankan pada ketika ini adalah bagi aktiviti membawa masuk barangan keperluan, kargo dan yang seumpamanya selain daripada urusan
perniagaan.

Perkara tersebut yang dijelaskan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah semasa Sidang Media bagi Situasi Terkini Jangkitan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam yang berlangsung di Dewan Al-‘Afiah, Kementerian Kesihatan, hari ini.

Yang Berhormat Dato turut menyatakan bahawa sehingga ke hari ini, jumlah penerbangan masih lebih kurang sama bilangannya disebabkan sempadan negara yang belum dibuka. 

Berbeza dengan negara-negara lain yang sesetengahnya membuka sempadan mereka dengan menyaksikan beberapa penerbangan telah dimulakan.