Kem. Kesihatan terima sumbangan $600,000

Oleh Nurdiyanah R.

BANDAR SERI BEGAWAN, 12 OGOS – Sejumlah $600,000 telah diterima oleh Kementerian Kesihatan, hari ini, sebagai salah satu tanggungjawab sosial korporat (CSR) dalam membantu pihak kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, khususnya Kementerian Kesihatan membendung penularan COVID-19 di negara ini.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan, Yang Dimuliakan Pehin Kapitan Lela Diraja Dato Paduka Goh King Chin telah menyumbangkan cek bernilai $300,000 manakala itu, Hua Ho Group of Companies yang diwakili Law Haw Wei, Lau How Teck dan Lau How Kun pula telah menyampaikan sumbangan berjumlah $300,000.

Dalam pada itu, orang ramai yang ingin membuat sebarang sumbangan kepada pihak kementerian bolehlah berhubung terus dengan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan melalui talian 7295712 pada waktu bekerja sahaja.

Yang Dimuliakan Pehin Kapitan Lela Diraja Dato Paduka Goh King Chin menghulurkan sumbangan peribadi bagi membantu kerajaan khususnya Kementerian Kesihatan dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. – Gambar serahan Kementerian Kesihatan
Law Haw Wei, Lau How Teck dan Lau How Kun dari Hua Ho Group of Companies menyalurkan sumbangan replika cek bernilai $300,000. – Gambar serahan Kementerian Kesihatan