Kerjasama, bersepadu tangani isu kesihatan

BANDAR SERI BEGAWAN, 25 NOV – Dalam usaha menghadapi pandemik COVID-19 yang membelenggu seluruh dunia dan meneruskan langkah mencapai matlamat sasaran kesihatan global, kerjasama dan perpaduan menyeluruh amat penting.

Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohammad Isham bin Haji Jaafar menekankan perkara itu dalam ucaptama semasa sesi plenari Forum ASEAN-China dalam Kerjasama Bidang kesihatan ke-3 yang berlangsung kelmarin dan hari ini secara maya.

Yang Berhormat Dato dalam pada itu turut mengongsi perkembangan negara dalam bidang kesihatan antaranya pelaksanaan visi Negara Brunei Darussalam 2035 melalui Pelan Strategik Kementerian Kesihatan 2019-2023, yang dilaksanakan secara pendekatan seluruh negara khususnya bagi berkaitan penuaan penduduk, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan cara hidup dan pemantauan kesihatan melalui teknologi digital.

Selain itu, Yang Berhormat Menteri Kesihatan menjelaskan di bawah pelan itu, kesejahteraan rakyat serta penduduk di negara ini akan sentiasa diberi keutamaan melalui sistem kesihatan yang sedia ada, dan seterusnya memberi khidmat yang memfokuskan kepada keselamatan pesakit dan layanan yang terbaik.

Terdahulu, forum anjuran Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan, Republik Rakyat China itu dirasmikan oleh Menteri Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan, Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Dr Ma Xiaowei. Ia turut dihadiri oleh menteri-menteri kesihatan ASEAN, setiausaha agung ASEAN, pengarah Rantau Pasifik Barat Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) dan pegawai-pegawai kanan serta pakar-pakar dari negara-negara ASEAN dan Republik Rakyat China.

Forum bertemakan ‘Membangun Komuniti Kesihatan ASEAN-China Melalui Perpaduan dan Kerjasama’ memfokuskan kerjasama di antara ASEAN dan Republik Rakyat China khususnya melalui pelaksanaan aktiviti-aktiviti di bawah ASEAN Post-2015 Health Development Agenda (2016-2020), di samping bertukar pandangan dan pengalaman bagi bidang-bidang kesihatan seperti pencegahan dan pengawalan wabak COVID-19, tindakan kecemasan kesihatan, ubat-ubatan tradisional, pengurusan hospital, keselamatan makanan, dan perkhidmatan pergigian.

Delegasi Brunei turut disertai oleh Timbalan Setiausaha Tetap (Profesional) Kementerian Kesihatan, Dr Haji Zulaidi bin Haji Abdul Latif dan pegawai-pegawai kanan Kementerian Kesihatan.

Yang Berhormat Menteri Kesihatan ketika menghadiri forum maya tersebut bersama para pegawai kementerian. – Gambar serahan Kementerian Kesihatan