Kerjasama capai khidmat pendidikan lebih baik

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 10 DIS – Bengkel Kerjasama Pendidikan antara Negara Brunei Darussalam-Indonesia adalah selaras dengan inisiatif SEAMEO VOCTECH ke arah era Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0) di mana kedua-dua belah pihak berhasrat untuk terus bekerjasama ke arah pencapaian perkhidmatan pendidikan yang lebih baik dan memperbaiki lagi daya saing masing-masing dalam bidang pendidikan latihan teknikal dan vokasional (TVET).

Pada masa yang sama, bengkel itu juga akan menjadi sebagai usaha penanda aras dalam menyatupadukan kolaborasi TVET dan sekolah serta institusi vokasional di antara Negara Brunei Darussalam dan Indonesia dalam pelbagai bidang.

Perkara itu dinyatakan oleh Pemangku Pengarah SEAMEO VOCTECH, Awang Mohammad Iswandi bin Hamdi dalam kata alu-aluannya semasa perasmian Bengkel Kerjasama Pendidikan antara Negara Brunei Darussalam dan Indonesia yang berlangsung di Pusat Serantau SEAMEO VOCTECH, Gadong, hari ini.

Hadir menyempurnakan perasmian bengkel ialah Pemangku Pengarah IBTE, Lim Kian Boon; Pengarah Politeknik Brunei, Denis Ho Mun Tai; Penyelaras Pusat SEAMEO Indonesia, Dr Gatot Priowirjanto; wakil-wakil dari sekolah-sekolah vokasional Indonesia serta pihak pengurusan dan kakitangan SEAMEO VOCTECH.

Awang Mohammad Iswandy menjelaskan bidang kolaborasi TVET dan sekolah serta institusi vokasional Brunei dan Indonesia itu, termasuk dalam bidang program pertukaran pelajar dan guru, mempromosikan kesedaran kebudayaan di antara kedua-dua buah negara dan meningkatkan kemahiran teknikal dan pedagogi dalam bidang ilmu pengetahuan pengajaran teknikal, teknologi, industri serta perniagaan tani.

Awang Mohammad Iswandy (empat, kanan), Denis Ho Mun Tai (tiga, kiri), Lim Kian Boon (tengah) dan Dr Gatot (empat, kiri) bergambar ramai bersama rombongan dari Indonesia yang menyertai Bengkel Kerjasama Pendidikan antara Brunei-Indonesia.

Sementara itu, Dr Gatot dalam ucapannya pula amat mengalu-alukan kerjasama di antara institusi TVET Indonesia dan Brunei dalam usaha untuk meningkatkan lagi mutu pendidikan TVET khususnya dalam menangani IR 4.0.

Beliau yakin pertukaran pengalaman dan ilmu pengetahuan di antara peserta dari Indonesia dengan rakan-rakan di Brunei akan banyak membantu ke arah memperbaiki lagi mutu pengajaran dalam bidang TVET serta pelaksanaan amalan terbaik.

Majlis menyaksikan perasmian bengkel kerjasama yang disempurnakan bersama oleh Lim Kian Boon, Denis Ho Mun Tai, Dr Gatot dan Awang Mohammad Iswandy.

Bengkel selama empat hari hingga 13 Disember berkenaan disertai oleh rombongan seramai 28 orang iaitu 25 peserta adalah pengetua sekolah-sekolah vokasional Indonesia bersama tiga pendamping.

Aktiviti penanda aras itu bermatlamat untuk mengukuhkan lagi hubungan di antara Indonesia dan Brunei dalam bidang pendidik seperti dalam pertukaran pelajar, pertukaran guru-guru dan memperbaiki kualiti sumber.

Bengkel itu juga dihasratkan untuk memperbaiki kualiti sumber manusia sekolah-sekolah vokasional dalam bidang sains, teknologi, industri, perniagaan tani, pelancongan dan kebudayaan.